"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

As-A-Pal: Agent-Supported Assessment for Adaptive and Personalised Ambient Assisted Living

Forskningsprojekt Befintliga tillvägagångssätt för omgivande assisterat boende (AAL) misslyckas ofta med att beakta en mänsklig agents behov ur ett helhetsperspektiv.

I synnerhet behandlas den regelbundna bedömningen av deras förändrade förmågor, färdigheter och begränsningar ofta som en separat fråga inom hälso- och sjukvården, vilket påverkar därmed möjligheterna att ge stöd anpassat till deras nuvarande tillstånd.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2011-07-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Projektbeskrivning

Därför är målet med detta projekt att integrera bedömning som utförs av vårdpersonal i ramarna för AAL. Vi föreslår en ram baserad på en modell för aktivitetscentrerad modellering av kunskap och interaktion skräddarsydd för användare (ACKTUS) kombinerat med en egocentrisk interaktionsmodell. Vi exemplifierar interaktionen mellan systemmoduler som agentdialoger vid bedömning och anpassning för att stödja en äldre vuxen i hemmiljö.

ACKTUS används för att modellera kunskapsförvar och slutanvändares interaktion med kunskapen. Målet är att utveckla ACKTUS ytterligare genom att implementera ett multi-agent system som använder de olika förvaringsmöjligheterna i ett användarfall för att bedöma förmåga och agera på förändringar i förmåga. Den uttryckligen modellerade kunskapen i ACKTUS kommer att kombineras med en aktivitetsigenkänningsarkitektur för att lägga till den automatiska delen av upptäckten av aktivitet. Dessutom kommer möjligheten att förmedla dialoger med en tjänstrobot att undersökas.

Den förväntade omgivande assisterade livsmiljön är en hemmiljö för en äldre vuxen, som kan ha en demenssjukdom som utvecklas, aktivitet hindrar på grund av orörlighet, smärttillstånd, inkontinens och rädsla för att falla. Den berörda sjukvårdspersonalen kan vara arbetsterapeut, sjuksköterska och läkare.

Forskare inom arbetsterapi, omvårdnad och demens har varit inblandade för att modellera stödansökningarna för sina respektive domäner och kollegor. Resultat från tidigare pilotstudier kommer att användas i interaktionsdesignen för den äldre vuxna, i synnerhet AAIMA-protokollet för att bedöma förmågan att utföra internetmedierad aktivitet, och utvecklade prototyp användargränssnitt utformade för äldre vuxna.

AAL-miljön kommer att användas för att testa och demonstrera agentbaserat stöd för olika situationer i en äldre vuxens hem, baserat på evidensbaserad och bästa praxismedicin. Ämnen som interaktion mellan människa och robot, agentbaserade dialoger för att bedöma funktionshinder och lärande som stöds av agenter kommer att undersökas.

Senast uppdaterad: 2022-11-15