"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att förmedla grundläggande värderingar och verktyg att kritiskt granska ideal, normer och värderingar

Forskningsprojekt Syftet med den föreliggande studien är att undersöka religionslärarnas egna värderingar och etiska reflektion i relation till, de ibland motstridiga, uppdragen att förmedla en värdegrund och utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska ideal, normer och värderingar. Detta kommer ligga till grund för en fördjupad diskussion av vilka tillvägagångssätt och kompetenser som är viktiga att utveckla för att kunna bidra till att fullfölja dessa två uppdrag.

Religionslärare har i olika sammanhang traditionellt ansetts ha ett särskilt ansvar för skolans etikundervisning. Ett skäl till detta är att kristendomsundervisningen tidigare haft anspråk på att fostra goda kristna vilket även kommit att prägla den sekulära religionsundervisningens inriktning att fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. Ett annat skäl är att lärarna i ämnet har utbildning att hantera etiska normer, ideal och värderingar eftersom dessa bl a finns representerade i olika religioner och livsåskådningar. Syftet med den föreliggande studien är att undersöka religionslärarnas egna värderingar och etiska reflektion i relation till, de ibland motstridiga, uppdragen att förmedla en värdegrund och utveckla elevernas förmåga att kritiskt granska ideal, normer och värderingar. Detta kommer ligga till grund för en fördjupad diskussion av vilka tillvägagångssätt och kompetenser som är viktiga att utveckla för att kunna bidra till att fullfölja dessa två uppdrag.

Forskningsledare

Niclas Lindström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 83

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Finansiering

Projektet genomförs med medel från Lärarhögskolan, Umeå universitet.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Religionsvetenskap och teologi, Utbildningsvetenskap
Senast uppdaterad: 2020-02-05