"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att fortsätta i idrottsföreningar på livets rörelseresa (Physical literacy): att spela och arrangera gåfotboll

Forskningsprojekt The need for sport clubs to enable lifelong participation in sports is highly relevant in Sweden. The minister of sports, Annika Strandhäll, recently said, “I want to see more sport clubs for the elderly. I want to see boxing clubs for 70-year-old people".

Studien handlar om potentialen av livslångt idrottsdeltagande i idrottsföreningar.

Projektansvarig

Inger Eliasson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 12

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2021-12-31

Finansiering

Centrum för idrottsforskning, Projektnummer: P201-0138 Riksidrottsförbundet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Idrottsforskning, Pedagogik

Projektbeskrivning

Denna studie handlar om nya initiativ och möjligheter att vara aktiv i idrottsföreningar hela livet. I forskning argumenteras för att människors minskade intresse för att vara involverade i fysiska aktiviteter behöver bemötas på nya sätt och att se på rörelseförståelse (physical literacy) som ett hela-livet fenomen för att få barn och vuxna att uppfatta idrott, fysisk aktivitet, att röra sig etc. som en livslång prioritet (Almond, 2010). Studien bidrar med kunskap om hur föreningar genom nya initiativ kan bidra till idrottsrörelsens vision gällande idrott hela livet. Projektet belyser: Hur föreningar kvalitativt kan utforma en idrottspraktik som är anpassad till kvinnors och mäns unika dispositioner av physical literacy.

Gåfotboll är ett nytt föreningsinitiativ som erbjöds för första gången 2018. Alla deltagare går och spelar fotboll vilket innebär att den är en anpassad form av fotboll. Gåfotboll stöds av Svenska fotbollsförbundet med ambassadörer tillsatta från norr till söder under 2019/2020 men är i grunden ett föreningsinitiativ.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka deltagares och föreningsrepresentanters erfarenheter av deltagande i, och organisering av, idrott anpassad till människor med olika fysiska förutsättningar på väg genom livet (physical literacy).

  • Vilka betydelser och effekter skapas när äldre kvinnor och män erbjuds möjligheter att delta i gåfotboll i en idrottsförening?
  • Vad är viktigt för idrottsföreningar att ta hänsyn till för att stimulera kvinnor och män i olika åldrar att delta i och att fortsätta spela gåfotboll?

Metod

Intervjuer har genomförts med 23 personer. 15 gåfotbollsdeltagare mellan 68 och 76 år samt 8 föreningsrepresentanter som varit involverade i utveckling och organisering av gåfotboll.

Resultat

För deltagarna visar de preliminära resultatet att gåfotboll har mycket stor betydelse för dem. Det innebär glädje i livet och något att se fram emot men också att få bry sig om andra och att någon bryr sig om dem. Dessutom indikerar studien att gåfotboll kan bidra till att bryta fördomar som finns mot äldre inom idrotten. De preliminära resultaten visar också att det är mycket betydelsefullt även för idrottsföreningen där samverkan och värden skapas genom generationsmöten. Representanterna är till 100% övertygade om att gåfotboll och idrott för äldre är värt att satsa på inom idrottsföreningarna.  

#inblickblågult

Se SvFF:s webbinarium, med tema hälsa, som sändes live den 9 december.

I detta #inblickblågult pratar vi om hälsa ur ett förebyggande perspektiv. Vilka psykologiska färdigheter kan man arbeta med för att spelare ska kunna utvecklas, må bra, prestera tillsammans och klara av olika utmaningar genom karriären? Dessutom pratar vi om hur fotbollens gemenskap bidrar till god hälsa genom hela livet.

Kontakt

inger.eliasson@umu.se, 070-555 9654

Senast uppdaterad: 2022-07-04