"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsforskning

Umeå universitets idrottsforskare finns inom ett 15-tal olika institutioner, spridda över lärosätets samtliga fyra fakulteter. Forskare som bedriver idrottsrelaterad forskning vid Umeå universitet samlas inom Idrottshögskolans forskningsnätverk.

Idrottsforskningen vid Umeå universitet har sin tyngdpunkt inom idrottsmedicin, idrottspedagogik samt idrottspsykologi men det bedrivs även idrottsrelaterad forskning inom andra ämnesområden som exempelvis kostvetenskap, idrottshistoria, idrottsjuridik och fysioterapi.

Läs mer om Idrottshögskolans forskningsnätverk, där bland annat samtliga idrottsforskare och idrottsdoktorander vid Umeå universitet presenteras.

Reportage

Idrottens organisering ger avtryck i samhället

Hur fördelar idrottsorganisationer makt och resurser? Det studerar Josef Fahlén, professor i idrottspedagogik.

Att begripa människan genom idrott

Paul Davis vill förstå mer om hur känslor, stress och relationer påverkar våra prestationer.

Fysisk aktivitet – från cell till prestation

Christer Malm studerar proteomiska metoder för att undersöker han hur människan påverkas av träning.

Infrastrukturer

UMEX
En modernt utformad testmiljö för forskning och utbildning inom idrottsfysiologi, rörelse och träning.

Nyheter

”Jag kommer kanske dö på fotbollsplanen men då är jag lycklig”

Äldre som börjat spela gåfotboll upplever en stärkt social gemenskap och större lycka i livet.

IOK navigerar mellan mänskliga rättigheter och förtryck

Kan den olympiska rörelsen både försvara mänskliga rättigheter och hålla OS-arrangören Kina nöjd?

Umeåforskare i olympisk offensiv

Carl-Johan Boraxbekk är en av sex forskare i landet i ett nytt program inom ramen för Olympisk Offensiv.

Profilområden och forskargrupper

Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna, samt mekanismer för vävnadsnedbrytning i muskler och senor vid...
Idrottspedagogik
Idrott som socialt och kulturellt fenomen attraherar stort intresse världen över, hos såväl utövare, åskådare och funktionärer som hos sponsorer,...
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik

Forskningsprojekt

Den hållbara ryttaren
Tid 1 januari 2021 till 31 januari 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Behandling av psykisk ohälsa hos idrottare
Forskningsområde: Idrottsforskning, Psykologi
Tid 1 december 2020 till 1 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Emotioners roll under kognitiv och fysisk prestation i samband med tävling bland elitidrottsutövare
Forskningsområde: Idrottsforskning, Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att fortsätta i idrottsföreningar på livets rörelseresa (Physical literacy): att spela och arrangera gåfotboll
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt