"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsforskning

Umeå universitets idrottsforskare finns inom ett 15-tal olika institutioner, spridda över lärosätets samtliga fyra fakulteter. Forskare som bedriver idrottsrelaterad forskning vid Umeå universitet samlas inom Idrottshögskolans forskningsnätverk.

Idrottsforskningen vid Umeå universitet har sin tyngdpunkt inom idrottsmedicin, idrottspedagogik samt idrottspsykologi men det bedrivs även idrottsrelaterad forskning inom andra ämnesområden som exempelvis kostvetenskap, idrottshistoria, idrottsjuridik och fysioterapi.

Läs mer om Idrottshögskolans forskningsnätverk, där bland annat samtliga idrottsforskare och idrottsdoktorander vid Umeå universitet presenteras.

Reportage

Idrottens organisering ger avtryck i samhället

Hur fördelar idrottsorganisationer makt och resurser? Det studerar Josef Fahlén, professor i idrottspedagogik.

Att begripa människan genom idrott

Paul Davis vill förstå mer om hur känslor, stress och relationer påverkar våra prestationer.

Fysisk aktivitet – från cell till prestation

Christer Malm studerar proteomiska metoder för att undersöker han hur människan påverkas av träning.

Infrastrukturer

UMEX
En modernt utformad testmiljö för forskning och utbildning inom idrottsfysiologi, rörelse och träning.

Nyheter

SciLifeLab Day Umeå HT 2023
En populärvetenskaplig dag i idrottens tecken

Konferensen Idrottshögskolans forskningsdag vänder sig till alla med intresse för idrott.

Porträtt på Runa Westerlund, Anknuten som doktorand vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Nyblivna idrottslärare behöver mer stöd under sina första år i yrket

Runa Westerlund inledde Idrottshögskolans serie av Idrottsluncher våren 2024.

Fotbollsforskaren vill bidra till damfotbollens utveckling

Lektor Helena Andersson har ägnat sin karriär åt damfotboll, och forskar nu om unga damfotbollsspelare.

Profilområden och forskargrupper

Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna, samt mekanismer för vävnadsnedbrytning i muskler och senor vid...
GEPaSH
Forskargruppen studerar effekterna av träning, fysisk aktivitet och mognad på fysisk prestation, motivation och fysiologisk respons hos barn och...
Idrottspedagogik
Idrott som socialt och kulturellt fenomen attraherar stort intresse världen över, hos såväl utövare, åskådare och funktionärer som hos sponsorer,...
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik

Forskningsprojekt

Höft- och ljumsksmärta bland elithockeyspelare
Tid 1 mars 2024 till 1 mars 2029
Typ av projekt Doktorandprojekt
En studie av utvecklingsmiljön inom artistisk och rytmisk gymnastik
Forskningsområde: Idrottsforskning, Psykologi
Tid 8 januari 2024 till 31 december 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Court of Arbitration for Sport (CAS), en legitim maktutövare inom idrotten?
Forskningsområde: Idrottsforskning, Juridik
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fördjupad analys av försämrade betygsresultat i idrott och hälsa
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt