"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Att skapa attraktiva upphandlingar – strategiska verktyg för fler anbudsgivare

Forskningsprojekt Varför lämnar vissa företag anbud i offentlig upphandling och andra inte? I det här treåriga projektet analyseras hur utformningen av upphandlingen påverkar beslutet att lämna anbud och antalet anbudsgivare. Ett viktigt bidrag är att både faktiska och potentiella anbudsgivare ingår i den empiriska analysen, som baseras på en kombination av enkätdata, upphandlingsdata och företagsdata.

Budgivning för tilldelning av offentliga kontrakt syftar till att, via konkurrensmekanismen, nå lägre priser och högre kvalitet. Samtidigt som offentlig upphandling ska tillvarata konkurrens, finns det politiska ambitioner kring exempelvis miljö- och klimatmål, samt små och medelstora företags deltagande. I detta projekt studerar vi hur deltagandet påverkas av upphandlingens utformning, vad avser exempelvis uppdelning i delkontrakt, miljöhänsyn och tilldelningsgrund. Analysen tar även hänsyn till karaktäristika hos upphandlande myndigheter, faktiska och pontentiella anbudsgivare och bransch.

Projektansvarig

Hanna Lindström
Forskare (tjänstledig), biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 18

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2026-12-31

Finansiering

Konkurrensverket

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Nationalekonomi
Senast uppdaterad: 2024-05-02