"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Karin Sporre

Barn, hållbarhet och hopp

Forskningsprojekt Frågorna om hållbarhet ekologiskt, ekonomiskt och socialt är av oerhörd vikt för vår framtid. Därför är det viktigt att de aktualiseras inom utbildningssystemet. En global hållbar utveckling reser många frågor och kunskap behövs om hur de kan behandlas i förskola och skola.

I det här forskningsprojektet riktas kunskapsintresset mot barns funderingar om hållbarhet och hopp. Professor Karin Sporre vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap genomför projektet.

Karin Sporre

Karin Sporre
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 58

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2023-12-31

Finansiering

Projektet finansieras av Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

En global hållbar utveckling reser många frågor och kunskap behövs om hur de kan behandlas i förskola och skola.

För att den kunskapen ska vara tillförlitlig behöver man också veta hur barn själva ser på frågorna. Därför är barns funderingar, förstått som existentiella frågor, i centrum i denna studie.

I forskningsprojektet intervjuas 20 sydafrikanska och 20 svenska barn 10 till 11 år gamla. Att välja att studera två olika länder, och elever från olika skolor inom länderna, innebär att barns olika sätt att se på frågorna kommer till uttryck. Dessutom, i både Sydafrika och Sverige har vi upplevt situationer av klimatpåverkan nu senast torra, varma somrar och brist på vatten – så viss likhet finns ifråga om det.

I tidigare forskning har man utarbetat metoder för öppna intervjuer med barn där deras funderingar kan komma till uttryck. Bilder kan visas, svaren på frågorna kan ritas, berättas eller skrivas ner för att möjliggöra olika uttryckssätt.

- Att på detta sätt ge utrymme för att barns funderingar får komma till uttryck och bli del av kunskapen om hur skolan ska undervisa och möta barn är pedagogiskt centralt. Det kan dessutom anses vara barns rättighet inför den framtid de som medborgare så småningom har att ta ansvar för, säger professor Karin Sporre.

Genom olika utbildnings- och forskningssamarbeten har Karin Sporre arbetat med sydafrikanska kollegor vid olika universitet sedan 2001. Detta utgör värdefull bakgrund för det nu aktuella forskningsprojektet.

I anslutning till projektet utvecklas med start 2021 en internationell seminarieverksamhet med forskare från Rhodes University, Sydafrika, Universitet i Oslo, Göteborgs universitet och Umeå universitet. Det sker under ledning av Karin Sporre i samverkan med professorerna Heila Lotz-Sisitka, Jon-Magne Vestøl och Christina Osbeck. Gruppen delar ett intresse för barn och unga, deras etiska och existentiella frågor samt hållbar utveckling. De delar tillika ett aktivt engagemang i lärarutbildning.

Barns tankar om människan, hållbarhet och framtid

En föreläsning från en vetenskapslunch vid Umeå Universitets

Senast uppdaterad: 2023-03-15