"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Betydelsen av djupa rötter i kol-klimatåterkopplingen från upptinande permafrostjordar

Forskningsprojekt I det här projektet undersöker vi hur djupa rötter kan påverka kolinlagring och utsläpp i den arktiska tundran.

Omkring 80 % av växtbiomassan i den arktiska tundran ligger under jorden och rötterna transporterar det kol som löven tar upp, till marken. Detta kol kan öka kolinlagringen i marken, men det kan också stimulera frigörandet av tusenårigt kol från marken till atmosfären. Här kan djupa rötter vara särskilt viktiga eftersom de interagerar med nyligen tinade permafrostjordar, som varit avskurna från växtinflytande sedan tusentals år tillbaka. Ändå är det få arktiska studier som inkluderar rotmätningar, än mindre i djupare jordar, eftersom de är dolda och svåra att studera.

Projektansvarig

Gesche Blume-Werry
Biträdande universitetslektor (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 63

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Permafrostjordar innehåller dubbelt så mycket kol som atmosfären, vilket de har bevarat i årtusenden. I takt med att temperaturen i Arktis stiger kraftigt och permafrosten tinar allt snabbare, finns det en växande oro för stora kolförluster från permafrostjordar till atmosfären. Även om omkring 80 % av växtbiomassan i den arktiska tundran finns under jorden, är rötternas avgörande roll i kolcykeln fortfarande okvantifierad. Rötter kan främja ny lagring av kol men också stimulera förluster av gammalt kol i marken. Här är det troligt att djupa rötter har en oproportionerligt stor betydelse, eftersom de i allt högre grad interagerar med nyligen upptinade, sårbara jordar. Ändå är det få studier som omfattar rotmätningar, särskilt i djupare jordar. I det här projektet kommer vi att kvantifiera djupa rötternas roll i återkopplingen mellan kol och klimat från tinande permafrostjordar med hjälp av ett långsiktigt fältexperiment och kontrollerade experiment i klimatkammare. Våra resultat kommer att bidra till en ökad förståelse för rotdynamiken i djupa marklager och förbättra vår förmåga att förutsäga kopplingar mellan den arktiska tundran och klimatförändringar.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-11-17