"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biomarkörer för säkrare prognostisering och förbättrad behandling av aggressiv prostatacancer

Forskningsprojekt Prostatacancer är en mycket vanlig sjukdom som ofta är ofarlig men ibland dödlig. Tyvärr är dödligheten i prostatacancer, av okända skäl, högre i Sverige än i de flesta andra länder. Tillgängliga diagnostiska och prognostiska tester är ospecifika, vilket leder till att många män överbehandlas medan andra med den dödliga formen upptäcks och behandlas för sent och med otillräckliga behandlingsmetoder.

Prostatacancer kan vara allt ifrån ofarlig till dödlig och förutsägbarheten är osäker med aktuella diagnostiska test. Patienter med metastaserad PC behandlas med kastreringsterapi vars effekter är tillfälliga och kastreringsbeständiga PC (C RPC) benmetastaser utvecklas. Tillgängliga terapier för C RPC ger heterogena och tillfälliga svar vilket betonar behovet av nya terapiförutsägbara biomarkörer. Vårt långsiktiga mål är förbättrad behandling av metastatisk PC.

Projektansvarig

Pernilla Wikström
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 37 52

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk biovetenskap

Forskningsområde

Cancer

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet, Cancerfonden

Projektbeskrivning

Dödlig prostatacancer sprider sig (metastaserar) i kroppen, framföralt till skelettet. Vi vill därför lära oss mer om vad som driver benmetastasers uppkomst och tillväxt.

Patienter med aggressiv prostatacancer behandlas med kemisk kastration vilket bromsar sjukdomsutvecklingen, men på sikt leder till kastrationsresistens. 

För kastrationsresistenta patienter finns idag ett begränsat antal behandlingsalternativ. Vissa patienter svarar bra på dessa behandlingar, men tyvärr är effekten kortlivad. Vi försöker förstå bakomliggande mekanismer och har nyligen upptäckt att metastaser troligen kan indelas i olika typer som nog ska ha helt olika behandlingar. 

Därför kommer vi nu att försöka utveckla nya metoder för att diagnostisera, behandla och följa behandlingseffekt i olika typer av metastaser.

Vi har tillgång till världsunika metastasprover insamlade från patienter före och under behandling. Genom analyser av dessa prover avser vi identifiera biomarkörer (DNA, RNA eller proteiner) som kan hjälpa oss att förstå vad som driver olika metastastypers tillväxt. 

Föreslagna mekanismer kommer att undersökas i experimentella modeller och nya möjligheter för behandling utvärderas.

Vi studerar molekylära skillnader mellan olika patienters metastaser och hur detta relaterar till behandlingssvar. Detta görs genom analyser av enstaka eller begränsade set av markörer i tumörvävnad och i cirkulationen via s.k. "vätskebiopier" (plasma, cirkulerade tumörceller och trombocyter).

Sammantaget kan man säga att vi vill hitta markörer för aggressiv prostatacancer som kan upptäcka farliga tumörer så tidigt att patienterna kan få rätt behandling i ett botbart skede.

Samtidigt vill vi kuna identifierar tumörer som inte behöver behandlas direkt utan kan följas tills de eventuellt uppvisar tillkommande tecken på aggressivitet. Vi hoppas pcj trpr att vårt projekt kommer att bidra till utvecklandet av nya, mer individualiserade och därför mer effektiva, behandlingsmetoder för patienter med aggressiv prostatacancer.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-02-05