"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bortom vinnare och förlorare: Regionala variationer av fred efter den militära segern i Sri Lanka (REGIOPEACE)

Forskningsprojekt REGIOPEACE undersöker hur fred varierar mellan olika regionala områden efter den militära segern i Sri Lanka. Genom att undersöka subnationella variationer kan projektet bidra med insikter om fredsbyggande i kontexten av en ”vinnares fred”.

Projektet ”Bortom vinnare och förlorare: Regionala variationer av fred efter den militära segern i Sri Lanka (REGIOPEACE)” för samman insikter om fred på makronivå (nationell statlig nivå) och mikronivå (människors vardagliga erfarenheter av och uppfattningar om fred) för att utveckla ett ramverk för att studera fred på subnationell regional nivå. En mer nyanserad och bredare förståelse för hur fred varierar på subnationell nivå kan bidra med insikter om utmaningar och möjligheter för att konsolidera fred nationellt.

Projektansvarig

Malin Åkebo
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 50

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

REGIOPEACE introducerar ett nytt angreppssätt för att studera fred på regional nivå. Det undermåliga resultatet av fredsbyggande efter inbördeskrig och det stora antalet konflikter som återgår till krig en tid efter att de har avslutats, understryker vikten av att kunna bidra med en djupare förståelse och förklaring till fred. Fred som framträder efter en förhandlad lösning har fått stor uppmärksamhet inom forskning, men betydligt mindre fokus har riktats mot fred efter en militär seger och auktoritära former av styre. Detta är viktigt att undersöka givet hur utbrett illiberala former av styre är idag i post-konfliktstater.

Framväxande forskning om ”vinnares fred” och illiberalt fredsbyggande genomför framför allt studier på makronivå med fokus på staters policys och praktiker. Dessa studier bidrar dock sällan en omfattande förståelse för variation mellan geografiska områden inom staten. Utan en mer nyanserad och bredare förståelse för fred på sub-nationell nivå kan vi inte fullt förstå vad som behövs för att bygga fred nationellt.

REGIOPEACE adresserar den här kunskapsluckan och för samman insikter från forskning om vinnares fred och illiberalt fredsbyggande på makronivå, samt om vardagliga erfarenheter av fred bland människor och grupper på mikronivå, för att utveckla ett analytiskt ramverk för fred på regional nivå. Projektet fokuserar på Sri Lanka där regeringen vann en militär seger 2009 och på utvalda regioner inom landet med olika socio-kulturell karaktär, historia och arv från kriget. En historiskt informerad analys genomförs i kombination med fokusgrupper och intervjuer.

Genom att öka kunskap om fred som skapas i olika sub-nationella områden i kontexten av en vinnares fred och illiberalt fredsbyggande bidrar projektet med forsknings- och  policyrelevanta insikter om hur post-konfliktsituationer kan hanteras och förändras, samt om utmaningar och möjligheter att konsolidera fred nationellt.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-06-24