"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bränsledesign och resurser i nästa generations bioenergi

Forskningsprojekt Projektet stödjer förberedandet av en ansökan om forskningsprojekt inom programmet Horizon Europe. Det planerade projektet syftar till att integrera resursåtervinning och bränsledesign i nästa generations bioenergi i pilotskala, där utlysningen "Effektiva och lågutsläppsteknologier för industriell användning av förbrännings- och förgasningssystem från lågvärdiga biogena rester och avfall" är idealisk för att föra forskning från laboratorieskala ut till applikation inom industrin.

Projektet stödjer förberedandet av en ansökan om forskningsprojekt inom programmet Horizon Europe. Det planerade projektet syftar till att integrera resursåtervinning och bränsledesign i nästa generations bioenergi i pilotskala, där den riktade utlysningen "Effektiva och lågutsläppsteknologier för industriell användning av förbrännings- och förgasningssystem från lågvärdiga biogena rester och avfall" är en idealisk passform för att föra forskning från laboratorieskala ut till applikation inom industrin.

Projektansvarig

Nils Skoglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 01

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-04-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik

Externa finansiärer

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-04-19