"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bugs Coleopteran Ecology Package (BugsCEP)

Forskningsprojekt The Bugs Coleopteran Ecology Package (BugsCEP) är ett datorprogram för analys av fossila skalbaggar från arkeologiska och kvartärgeologiska prover, eller biodiversitetsanalys på nutida miljöer.

BugsCEP datorprogrammet innehåller en databas av ekologi- och spridningsinformation för kring 9500 insektsarter, och har inbyggda verktyg för att, utifrån fossila eller nutida insekter, återskapa landskap och klimat. Mjukvaran innehåller data från i stort sett alla undersökningar som gjorts på fossila insekter i Europa. Den utvecklas av forskare i Sverige och Storbritannien. Direktlänk till projektbeskrivningen: http://www.info.umu.se/FoDB/Projektbeskrivning.aspx?id=503

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-03-19 2011-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Arkeologi, Ekologi

Projektbeskrivning

Insekter är mycket känsliga för miljö- och klimatförändringar, och genom att studera insektsfossil kan vi öka vår kunskap om hur miljön och klimatet har förändrats under förhistorien. Vi kan också använda denna information för att bättre förstå samspelet mellan insekter och naturen, och därigenom lättare förutspå hur insektsarter kommer att reagera på framtida förändringar i miljön och klimatet på grund av t.ex. växthuseffekten och mänsklig påverkan på deras habitat. Insekter kan också ge oss information om samspelet mellan människan och dess omgivning och har används mycket inom miljöarkeologin för att ge ny kunskap om forntida människors handlingar.

Under åren har forskare i Sverige, Storbritannien och Tyskland klassificerat över 5500 skalbaggsarter utifrån deras miljöpreferenser. Det har skapat underlag för nya statistiska metoder som snabbt kan producera grafer över variationer i miljön. Dessa grafer kan sedan användas för att hjälpa förstå hur miljön har ändrats i forntiden, tolka olika arkeologiska lämningar, eller se hur skalbaggar reagerar på nutida miljöförändringar. BugsCEP kan också skapa grafiska klimatrekonstruktioner från dessa artlistor, samt förutse vilka arter som skulle kunna överleva under olika klimatscenarior.

BugsCEP projektet genomförs av ett internationellt forskarlag som fortsätta utvecklingen av programvaran och databasen.

Direktlänk till projektbeskrivningen:
http://www.info.umu.se/FoDB/Projektbeskrivning.aspx?id=503
Senast uppdaterad: 2019-09-18