"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Britt-Inger Saveman

Jag delar mitt arbete som professor mellan Institutionen för omvårdnad och som programdirektör för Kunskapscentrum Katastrofmedicin, Enheten för kirurgi, institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Kunskapscentrum för katatrofmedicin
Plats
5A, Målpunkt H62, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Utbildningsområde:
Familjefokuserad omvårdnad, våld mot äldre, prehospital vård, katastrofmedicin och promotion, prevention.

Forskningsområden:
Hälsostödjande familjesamtal – en interventionsstudie
som genomförts med familjer där en familjemedlem drabbats av stroke och i två pågående projekt med familjer med ett barn med cancer och skolsköterskors samtal med familjer med barn med psykisk ohälsa, i samarbete med H Antonsson och K Lämås. Road Traffic Injury Prevention and Care in Tanzania, ett 5-årigt Sidaprojekt (i samarbete med SB Erlanson) för att öka kunskapen om prehospitalt omhändertagande av trafikskadade. Värmemadrass i ambulans – en implementation (i samarbete med J Aléx) för utvärdering av användbarhet och produktutveckling. Barn och stora skadehändelser – prehospital beredskap och triage (i samarbete med L Gyllencreutz) för att öka kunskapen om att omhänderta ett flertal skadade barn vid samma skadetillfälle. Stora skadehändelser med tåg långt från farbar väg och i kallt klimat bl a undersöka chans till överlevnad (i samarbete med R Forsberg och J Aléx). Masskadehändelser i gruvor – sjukvårdens och gruvindustrins beredskap och omhändertagande av skadade (i samarbete med Gunnar Engström, KcKM) för att öka förmågan till katastrofmedicinsk hantering hos gruvarbetare, räddningstjänst och ambulanspersonal. Masskadehändelser med buss - Upplevelser, konsekvenser och återhämtning ett doktorandprojekt som avslutas 2016. Stora skadehändelser inom kommunikationssektorn: avsiktliga skadehändelser ett doktorandprojekt som avslutas 2016.

Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2023, Vol. 37, (4) : 1048-1056
Lundberg, Anna; Santamäki-Fischer, Regina; Gyllencreutz, Lina; et al.
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 30, (1)
Baetzner, Anke S.; Wespi, Rafael; Hill, Yannick; et al.
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2022, Vol. 11, (2) : 312-324
Hylander, Johan; Saveman, Britt-Inger; Björnstig, Ulf; et al.
BMC Nursing, BioMed Central 2022, Vol. 21, (1)
Pusa, Susanna; Saveman, Britt-Inger; Sundin, Karin
Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2022, Vol. 44, (4) : 608-616
Stenberg, Maud; Stålnacke, Britt-Marie; Saveman, Britt-Inger
Journal of Clinical Medicine, MDPI 2022, Vol. 11, (5)
Stenberg, Maud; Stålnacke, Britt-Marie; Saveman, Britt-Inger
International Emergency Nursing, Elsevier 2021, Vol. 54
Eklund, Annika; Saveman, Britt-Inger; Gyllencreutz, Lina
International Journal of Emergency Management, InderScience Publishers 2021, Vol. 17, (1) : 90-103
Gyllencreutz, Lina; Mårtensson, Sophia; Saveman, Britt-Inger
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2021, Vol. 41, (2) : 84-91
Lundberg, Anna; Gyllencreutz, Lina; Saveman, Britt-Inger; et al.
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, BioMed Central 2021, Vol. 29, (1)
Westman, Anton; Saveman, Britt-Inger; Björnstig, Ulf; et al.
Health Behavior and Policy Review, Paris Scholar Publishing 2020, Vol. 7, (1) : 51-58
Antonsson, Helena; Saveman, Britt-Inger; Lämås, Kristina
Education 3-13, Routledge 2020, Vol. 48, (1) : 1-11
Gyllencreutz, Lina; Rolfsman, Ewa; Frånberg, Gun-Marie; et al.
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 9, (3) : 257-271
Gyllencreutz, Lina; Rådestad, Monica; Saveman, Britt-Inger
Journal of Human Security, Librello 2020, Vol. 16, (1) : 3-15
Holgersson, Annelie; Eklund, Annika; Gyllencreutz, Lina; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10, (12)
Hylander, Johan; Saveman, Britt-Inger; Björnstig, Ulf; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Hultin, Magnus; et al.
Sustainability, MDPI 2020, Vol. 12, (14)
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Hultin, Magnus; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Ndile, Menti L.; Saveman, Britt-Inger; Outwater, Anne H.; et al.
BMC Emergency Medicine, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Ndile, Menti; Saveman, Britt-Inger; Lukumay, Gift G.; et al.
International Journal of Emergency Management, InderScience Publishers 2019, Vol. 15, (4) : 360-374
Doohan Stjerna, Isabelle; Saveman, Britt-Inger; Gyllencreutz, Lina
Policy and Practice in Health and Safety, Taylor & Francis 2019, Vol. 17, (2) : 146-155
Gyllencreutz, Lina; Pedersen, Ida; Enarsson, Elisabeth; et al.
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, Vol. 27, (1)
Hylander, Johan; Saveman, Britt-Inger; Björnstig, Ulf; et al.
International Journal of Emergency Services, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 8, (3) : 236-246
Karlsson, Sofia; Saveman, Britt-Inger; Gyllencreutz, Lina
BMC Emergency Medicine, BioMed Central 2019, Vol. 19, (1)
Lukumay, Gift G.; Outwater, Anne H.; Mkoka, Dickson A.; et al.
Brain Injury, Taylor & Francis 2019, Vol. 33 : 147-147
Stenberg, Maud; Stålnacke, Britt-Marie; Saveman, Britt-Inger
Brain Injury, Taylor & Francis 2019, Vol. 33 : 161-161
Stenberg, Maud; Stålnacke, Britt-Marie; Saveman, Britt-Inger
Behavioural Neurology, Hindawi Publishing Corporation 2019, Vol. 2019
Stålnacke, Britt-Marie; Saveman, Britt-Inger; Stenberg, Maud
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 32, (3) : 1179-1187
Doohan, Isabelle Marie; Gyllencreutz, Lina; Björnstig, Ulf; et al.
Disaster Medicine and Public Health Preparedness, Cambridge University Press 2018, Vol. 12, (1) : 138-146
Engström, Karl Gunnar; Angrén, John; Björnstig, Ulf; et al.
BMC Emergency Medicine, BioMed Central 2018, Vol. 18
Lukumay, Gift G.; Ndile, Menti L.; Outwater, Anne H.; et al.
Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, Elsevier 2018, Vol. 38 : e59-e65
Marklund, Sonja; Sjödin Eriksson, Eva; Lindh, Viveca; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Oxford: Wiley-Blackwell 2018, Vol. 32, (2) : 707-714
Sundin, Karin; Pusa, Susanna; Jonsson, Carin; et al.
Journal of Health Science, David Publishing Company 2017, Vol. 5 : 239-243
Aléx, Jonas; Lundin, Helena; Joansson, Charlotta; et al.
International Journal of Circumpolar Health, TAYLOR & FRANCIS LTD 2017, Vol. 76
Aléx, Jonas; Uppstu, Tom; Saveman, Britt-Inger
International Emergency Nursing, ELSEVIER SCI LTD 2017, Vol. 34 : 2-6
Bölenius, Karin; Vestin, Christin; Saveman, Britt-Inger; et al.
Prehospital and Disaster Medicine, CAMBRIDGE UNIV PRESS 2017, Vol. 32, (2) : 165-174
Doohan, Isabelle; Björnstig, Ulf; Östtlund, Ulrika; et al.
Acta Anaesthesiologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2017, Vol. 61, (10) : 1354-1360
Henriksson, Otto; Björnstig, Ulf; Saveman, Britt-Inger; et al.
Safety Science Monitor, Haninge: IPSO Australia 2017, Vol. 20, (1)
Karlsson, Sofia; Gyllencreutz, Lina; Engström, Gunnar; et al.
Disaster Prevention and Management, Emerald Group Publishing Limited 2016, Vol. 25, (4) : 520-533
Holgersson, Annelie; Sahovic, Dzenan; Saveman, Britt-Inger; et al.
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2016, Vol. 38, (2) : 74-81
Lämås, Kristina; Sundin, Karin; Jacobsson, Catrine; et al.
Clinical Nursing Studies, Vol. 4, (4) : 46-57
Sundin, Karin; Bäckström, Britt; Lindh, Viveca; et al.
Journal of Family Nursing, Vol. 22, (2) : 148-171
Östlund, Ulrika; Bäckström, Britt; Saveman, Britt-Inger; et al.
Journal of Forensic and Legal Medicine, Elsevier 2015, Vol. 34 : 168-172
Ahlm, Kristin; Lindqvist, Per; Saveman, Britt-inger; et al.
International Journal of Circumpolar Health, Vol. 74
Aléx, Jonas; Karlsson, Stig; Björnstig, Ulf; et al.
International Emergency Nursing, Vol. 23, (2) : 115-119
Doohan, Isabelle; Saveman, Britt-Inger
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (2) : 225-233
Gyllencreutz, Lina; Björnstig, Johanna; Rolfsman, Ewa; et al.
International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 22, (1) : 3-10
Gyllencreutz, Lina; Rolfsman, Ewa; Saveman, Britt-Inger
Healthy Aging Research, Vol. 4
Gyllencreutz, Lina; Saveman, Britt-Inger
International journal for human caring
Sundin, Karin; Pusa, Susanna; Lundstedt, Erika; et al.