"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cegrells energiklasser av m-subharmoniska funktioner: från potentialteori till metrisk geometri

Forskningsprojekt Detta projekt undersöker generaliseringen av Cegrells energiklasser till m-subharmoniska funktioner, som introducerats av Hoang-Chinh Lu.

Cegrells energiklasser har en rik historia som går tillbaka till potentialteori och verk av kända matematiker som Gauss, Dirichlet och Riemann. Detta projekt undersöker generaliseringen av Cegrells energiklasser till m-subharmoniska funktioner, som introducerats av Hoang-Chinh Lu. Vår forskning kommer att omfatta studie av den komplexa Hessianska ekvationen, Sobolev typ olikheter och Blockis integrerbarhetsförmodan. Detta kan leda till framsteg inom metrisk geometri.

Projektansvarig

Per Åhag
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 86

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Forskningsområde

Matematik
Senast uppdaterad: 2023-03-07