"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Cirkulär Ekonomi - Nya möjligheter för träbyggnadsbranschen

Forskningsprojekt Det övergripande målet för projektet är att stärka de regionala företagens konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Detta genom att initiera nya CE- nätverk och företagsekosystem och visa på framgångsfaktorer och hinder i övergången till en cirkulär ekonomi.

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Byggteknik, Energiteknik

Projektbeskrivning

Projektets huvudmål är att stödja regionens SME företag att övervinna vanliga hinder i deras övergång till en mera cirkulär ekonomi. I slutet av projektet har de deltagande företagen i både Finland och Sverige ökat sin kunskap om nya affärsmodeller, nya tekniska lösningar, kundernas behov av produkt och service utveckling  och skapat nya nätverk och företagsekosystem.

Projektet erbjuder en plattform för nätverkande och experthjälp för att öka träbyggandet och öppna nya affärsmöjligheter. Plattformen ger SME företag möjlighet att hitta synergier och kompletterande kompetenser inom en större region, vilket gör övergången till en cirkulär ekonomi enklare. Projektet stärker samarbetet mellan universitet och företag och bidrar till ökad innovation och överföring av ny teknik till regionens SME företag.

Medfinansiärer

Österbottens förbund (FI), Yrkeshögskolan Novia (FI), TTY-säätiö (Tampereen teknillinen yliopisto) (FI), Seinäjoen ammattikorkeakoulu (FI), Umeå universitet - USBE (SE), Umeå universitet - TFE (SE)

Senast uppdaterad: 2023-01-12