"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Crafting Revisited

Forskningsprojekt I detta projekt avser vi att undersöka spänningen mellan digital och analog produktion, främst relaterad till materialitet, genom att återvända till hantverket.

Crafting revisited är ett projekt som syftar till att utveckla och pröva ett funktionellt och tvärvetenskapligt metodiskt ramverk, som utnyttjar möjligheter till utveckling av ny hantverkskunskap i mötet mellan konstnärlig forskning och utbildningsvetenskap. Med ”revisiting Craft” syftar vi på återvändandet till vårt eget hantverk och till användningen av det textila mediet och dess uttryckssätt som ett sätt att artikulera, dokumentera och kommunicera forskningsresultat.

Projektansvariga

Åsa Jeansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 94
Stina Westerlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 77

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2022-12-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för estetiska ämnen, UmArts

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Mer information om forskningsprojektet finns endast på engelska. Byt språk genom att klicka på English site i övre högra hörnet på denna sida.

Senast uppdaterad: 2023-03-16