Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Stina Westerlund

Stina Westerlund

Samverkanslektor 50% inom försöksverksamheten ULF, arbete med samordning. Universitetslektor 50% huvudsakligen arbete med forskning och handledning.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Plats
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Samverkanslektor 50% vid Lärarhögskolan, arbete inom ULF försöksverksamhet (utveckling, lärande, forskning) med ansvar för samordning av utveckling och prövande av hållbara modeller för samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman kring praktiknära forskning och verksamhetsutveckling. Lektor 50% vid Institutionen för estetiska ämnen, arbete med forskningsprojekten Estetikens ekologi – akademiseringen och digitaliseringen, eller 'amatörisering' av skolämnena bild och slöjd? 2020–2024 (VR-finansierat), Kampen för läraryrkets kunskap 2017–2021 (LH-finansierat) samt  Lärare och skolledares professionalism i en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 2020–2021 (ULF FoU/LH). Arbete även med konstnärligt/vetenskapligt forskningsprojekt Minnesresande i mocka – om minnen, transformationer och hållbarhet 2018–det blir klart. 

Abstract book: 2019-03-05 : 46-46
Westerlund, Stina
Göteborg: Högskolan för design och konsthantverk 2019
Westerlund, Stina; Samuelsson, Marcus
ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? Bolzano, Italy, September 4-7, 2018
Westerlund, Stina
Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, OsloMet University Library 2018, Vol. 25, (3) : 74-93
Westerlund, Stina; Hasselskog, Peter; Holmberg, Annelie
Estetiska ämnen och genus, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 83-103
Westerlund, Stina; Sigurdson, Erik
Slöjd i en digital skola, Stockholm: Lärarförlaget 2017 : 11-17
Westerlund, Stina
The Learning Teacher Magazine, Karlstad: The Learning Teacher Network 2017, (4) : 16-17
Westerlund, Stina
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 59
Westerlund, Stina
NoFa5 – the 5th Nordic conference on subject education
Westerlund, Stina
Genus & estetiska ämnen, Umeå: Umeå universitet 2011 : 109-142
Westerlund, Stina