Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Stina Westerlund

Stina Westerlund

Samverkanslektor 50% inom försöksverksamheten ULF, arbete med samordning. Universitetslektor 50% huvudsakligen arbete med forskning och handledning.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Samverkanslektor 50% vid Lärarhögskolan, arbete inom ULF försöksverksamhet (utveckling, lärande, forskning) med ansvar för samordning av utveckling och prövande av hållbara modeller för samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman kring praktiknära forskning och verksamhetsutveckling. Lektor 50% vid Institutionen för estetiska ämnen, arbete med forskningsprojekten Estetikens ekologi – akademiseringen och digitaliseringen, eller 'amatörisering' av skolämnena bild och slöjd? 2020–2024 (VR-finansierat), Kampen för läraryrkets kunskap 2017–2021 (LH-finansierat) samt  Lärare och skolledares professionalism i en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 2020–2021 (ULF FoU/LH). Arbete även med konstnärligt/vetenskapligt forskningsprojekt Minnesresande i mocka – om minnen, transformationer och hållbarhet 2018–det blir klart. 

NEÄL-konferensen, Högskolan i Halmstad, 13–14 oktober 2022: Abstract
Jeansson, Åsa; Westerlund, Stina; Wikberg, Stina
Make it together: Abstracts, Københavns professionshøjskole 2022 : 34-34
Westerlund, Stina
Make it together: Abstracts, Københavns Professionshøjskole 2022 : 19-20
Westerlund, Stina; Jeansson, Åsa
Education and involvement in precarious times: Abstract book, NERA conference 2022, Reykjavik: University of Iceland 2022 : 27-28
Westerlund, Stina; Jeansson, Åsa
Education and involvement in precarious times: Abstract book, NERA conference 2022, Reykjavik: University of Iceland 2022 : 916-917
Westerlund, Stina; Lundqvist, Catarina
Skola på vetenskaplig grund i praktiken: akademisering av lärares arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 129-150
Hansson, Kristina; Pettersson, Elisabeth; Rosengren Larsson, Iris; et al.
International Journal of Art & Design Education, John Wiley & Sons 2021, Vol. 40, (3) : 543-557
Hofverberg, Hanna; Westerlund, Stina
Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, Universitetsbiblioteket OsloMet 2021, Vol. 28, (1) : 16-32
Hofverberg, Hanna; Westerlund, Stina
Skola på vetenskaplig grund i praktiken: akademisering av lärares arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 167-189
Lundqvist, Catarina; Westerlund, Stina
NERA 2021: Program with abstracts
Samuelsson, Marcus; Westerlund, Stina
Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, Vol. 28, (4) : 49-72
Westerlund, Stina
Slöjdkunnande i förändring: nordisk slöjdforskning, Umeå: NordFo 2021 : ii-vi
Westerlund, Stina; Borg, Kajsa; Porko-Hudd, Mia; et al.
Slöjdkunnande i förändring: nordisk slöjdforskning, Umeå: NordFo 2021 : vii-x
Westerlund, Stina; Borg, Kajsa; Porko-Hudd, Mia; et al.
NERA 2021: Program with abstracts
Westerlund, Stina; Hofverberg, Hanna
Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, NordFo 2021, Vol. 28, (3) : 63-77
Westerlund, Stina; Samuelsson, Marcus
Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, NordFo 2020, Vol. 27, (2) : 64-80
Ahlskog-Björkman, Eva; Porko-Hudd, Mia; Koch, Marie Debora; et al.
Nordic Studies in Education, Cappelen Damm Akademisk 2020, Vol. 40, (2) : 188-205
Westerlund, Stina
Berättelseforskning, den 12:e konferensen, Uppsala, 21–22 november 2019
Hansson, Kristina; Westerlund, Stina
NordFo forskninskonferens i slöjd: Make and learn, Göteborgs universitet, Sverige, 17-20 september, 2019
Hofverberg, Hanna; Westerlund, Stina
ECER 2019, Hamburg, Tyskland, Sept 3-6, 2019.
Lundqvist, Catarina; Westerlund, Stina
Abstract book: 2019-03-05 : 46-46
Westerlund, Stina
Göteborg: Högskolan för design och konsthantverk 2019
Westerlund, Stina; Samuelsson, Marcus
ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? Bolzano, Italy, September 4-7, 2018
Westerlund, Stina
Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, OsloMet University Library 2018, Vol. 25, (3) : 74-93
Westerlund, Stina; Hasselskog, Peter; Holmberg, Annelie
Estetiska ämnen och genus, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 83-103
Westerlund, Stina; Sigurdson, Erik
Slöjd i en digital skola, Stockholm: Lärarförlaget 2017 : 11-17
Westerlund, Stina
The Learning Teacher Magazine, Karlstad: The Learning Teacher Network 2017, (4) : 16-17
Westerlund, Stina
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 59
Westerlund, Stina
NoFa5 - Nordisk ämnesdidaktisk konferens / Nordic conference on subject education: book of abstracts : 55-55
Westerlund, Stina
Genus & estetiska ämnen, Umeå: Umeå universitet 2011 : 109-142
Westerlund, Stina