"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stina Westerlund

Universitetslektor och forskningsansvarig vid Institutionen för Estetiska ämnen. Arbetar huvudsakligen med forskning och frågor som rör forskning. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Lektor i pedagogiskt arbete och forskningsansvarig vid Institutionen för estetiska ämnen, arbete med forskningsprojekten Estetikens ekologi – akademiseringen och digitaliseringen, eller 'amatörisering' av skolämnena bild och slöjd? 2020–2024 (VR-finansierat), Crafting revisited 2022 (finansiering UmArts) och med praktiknära forskning i samverkan med Piteå kommun 2022 (finansiering LH). Arbete även med konstnärligt/vetenskapligt forskningsprojekt Minnesresande i mocka – om minnen, transformationer och hållbarhet 2018–det blir klart. 

Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2024, Vol. 68, (2) : 320-339
Lundqvist, Catarina; Westerlund, Stina
NERA 2024: Abstract Book : 94-94
Westerlund, Stina
Forskning och utveckling i förskola och skola, Piteå: Piteå kommun 2023, Vol. 2, (1) : 32-48
Bergmark, Ulrika; Kassfeldt, Anna; Viklund, Sara; et al.
NERA Conference 2023: Conference Agenda
Westerlund, Stina
FORMakademisk, OsloMet - Oslo Metropolitan University 2023, Vol. 16, (4) : 1-9
Westerlund, Stina
Artistic research within creative studies, Umeå: Umeå University 2023 : 93-97
Westerlund, Stina; Jeansson, Åsa
NEÄL-konferensen, Högskolan i Halmstad, 13–14 oktober 2022: Abstract
Jeansson, Åsa; Westerlund, Stina; Wikberg, Stina
Make it together: Abstracts, Københavns professionshøjskole 2022 : 34-34
Westerlund, Stina
Education and involvement in precarious times: Abstract book, NERA conference 2022, Reykjavik: University of Iceland 2022 : 27-28
Westerlund, Stina; Jeansson, Åsa
Make it together: Abstracts, Københavns Professionshøjskole 2022 : 19-20
Westerlund, Stina; Jeansson, Åsa
Education and involvement in precarious times: Abstract book, NERA conference 2022, Reykjavik: University of Iceland 2022 : 916-917
Westerlund, Stina; Lundqvist, Catarina
Skola på vetenskaplig grund i praktiken: akademisering av lärares arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 129-150
Hansson, Kristina; Pettersson, Elisabeth; Rosengren Larsson, Iris; et al.
Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, Universitetsbiblioteket OsloMet 2021, Vol. 28, (1) : 16-32
Hofverberg, Hanna; Westerlund, Stina
International Journal of Art & Design Education, John Wiley & Sons 2021, Vol. 40, (3) : 543-557
Hofverberg, Hanna; Westerlund, Stina
Skola på vetenskaplig grund i praktiken: akademisering av lärares arbete, Lund: Studentlitteratur AB 2021 : 167-189
Lundqvist, Catarina; Westerlund, Stina
NERA 2021: Program with abstracts
Samuelsson, Marcus; Westerlund, Stina
Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, Vol. 28, (4) : 49-72
Westerlund, Stina
Slöjdkunnande i förändring: nordisk slöjdforskning, Umeå: NordFo 2021 : ii-vi
Westerlund, Stina; Borg, Kajsa; Porko-Hudd, Mia; et al.
Tecnhne series, 28(4)
Westerlund, Stina; Borg, Kajsa; Porko-Hudd, Mia; et al.
Slöjdkunnande i förändring: nordisk slöjdforskning, Umeå: NordFo 2021 : vii-x
Westerlund, Stina; Borg, Kajsa; Porko-Hudd, Mia; et al.
NERA 2021: Program with abstracts
Westerlund, Stina; Hofverberg, Hanna
Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, NordFo 2021, Vol. 28, (3) : 63-77
Westerlund, Stina; Samuelsson, Marcus
Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, NordFo 2020, Vol. 27, (2) : 64-80
Ahlskog-Björkman, Eva; Porko-Hudd, Mia; Koch, Marie Debora; et al.
Nordic Studies in Education, Cappelen Damm Akademisk 2020, Vol. 40, (2) : 188-205
Westerlund, Stina
Berättelseforskning, den 12:e konferensen, Uppsala, 21–22 november 2019
Hansson, Kristina; Westerlund, Stina
NordFo forskninskonferens i slöjd: Make and learn, Göteborgs universitet, Sverige, 17-20 september, 2019
Hofverberg, Hanna; Westerlund, Stina
ECER 2019, Hamburg, Tyskland, Sept 3-6, 2019.
Lundqvist, Catarina; Westerlund, Stina
Abstract book: 2019-03-05 : 46-46
Westerlund, Stina
Göteborg: Högskolan för design och konsthantverk 2019
Westerlund, Stina; Samuelsson, Marcus
ECER 2018: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? Bolzano, Italy, September 4-7, 2018
Westerlund, Stina
Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, OsloMet University Library 2018, Vol. 25, (3) : 74-93
Westerlund, Stina; Hasselskog, Peter; Holmberg, Annelie
Estetiska ämnen och genus, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 83-103
Westerlund, Stina; Sigurdson, Erik
Slöjd i en digital skola, Stockholm: Lärarförlaget 2017 : 11-17
Westerlund, Stina
The Learning Teacher Magazine, Karlstad: The Learning Teacher Network 2017, (4) : 16-17
Westerlund, Stina
NoFa5 - Nordisk ämnesdidaktisk konferens / Nordic conference on subject education: book of abstracts : 55-55
Westerlund, Stina
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 59
Westerlund, Stina
Genus & estetiska ämnen, Umeå: Umeå universitet 2011 : 109-142
Westerlund, Stina