Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Ingeborg Nilsson

Ingeborg Nilsson

Arbetar med undervisning och med forskning. Forskning som jag driver handlar om att öka kunskapen om aktiviteters roll och betydelse för hälsa hos den äldre människan.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Arbetsterapi
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Akademiska examina: Leg arbetsterapeut 1991, Medicine doktorsexamen i arbetsterapi, Umeå universitet 2006. Docent i arbetsterapi vid Umeå universitet 2014, professor sedan 2018.

Universitetstjänstgöring: Professor vid Enheten för Arbetsterapi, Umeå universitet.

Undervisning: Undervisar på arbetsterapeutprogrammet, både på grundläggande nivå och på avancerad nivå. Kursansvarig för kursen Fördjupningsarbete i arbetsterapi 30 hp.  

Forskning: Min forskningsinriktning är riktad mot den äldre människans aktivitetsrepertoar och hur aktiviteter påverkar hur mående, hälsa och välbefinnande. Är aktiv i flera olika forskningsprojekt, dessa är organiserade inom forskargruppen UME-ACT där jag fungerar som gruppledare. I de olika projekten studeras aktiviteter bland äldre på olika sätt exempelvis via större databaser, genom personliga intervjuer (kvalitativa intervjuer), genom deltagande aktionsforskning, genom verktyg som teknik & dagböcker liksom genom interventions- och implementeringsstudier.

Mera information om respektive projekt kan du läsa på forskargruppens hemsida. Forskargruppen har nationellt och internationellt samarbete bl.a. med Karolinska Institutet, Stockholm; Colorado State University, USA; Edith Cowan University, Australien och Åbo Akademi, Vasa, Finland. I forskargruppen UME-ACT arbetar bland annat: Emil Rapo, Doktorand och Leg Arbetsterapeut; Therese Nordin, Doktorand och Leg Arbetsterapeut; Josefine Lampinen, Doktorand och Leg Arbetsterapeut; Erika Johansson, Post Doc och Leg Arbetsterapeut, Madeleine Blusi, Post Doc och Leg Sjuksköterska

Vi har även samarbete i olika projekt med personer som har expertkunskaper exempelvis fysioterapi, geriatrik, etnologi, epidemiologi, omvårdnad, datavetenskap och hälsoekonomi.

Läs mer om Ingeborgs forskning på hemsidan för UME-ACT.

Se film: Morgondagens medicin - social samvaro på recept?

 

2020
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2020, Vol. 27, (8) : 577-590
Fischl, Caroline; Blusi, Madeleine; Lindgren, Helena; et al.
2020
European Journal of Ageing, Springer 2020, Vol. 17 : 281-290
Fischl, Caroline; Lindelöf, Nina; Lindgren, Helena; et al.
2020
British Journal of Occupational Therapy
Fischl, Caroline; Malinowsky, Camilla; Nilsson, Ingeborg
2020
Journal of Occupational Science, Taylor & Francis 2020, Vol. 27, (2) : 236-250
Lundgren, Anna Sofia; Atler, Karen; Nilsson, Ingeborg
2020
Scandinavian Journal of Occupational Therapy
Nordin, Therese; Rosenberg, Lena; Nilsson, Ingeborg
2020
The Open Journal of Occupational Therapy, ScholarWorks at WMU 2020, Vol. 8, (2) : 1-7
Wicks, Alison; Blanchard, Megan; Nilsson, Ingeborg
2019
Health & Social Care in the Community, John Wiley & Sons 2019, Vol. 27, (1) : 139-150
Sandberg, Linda; Nilsson, Ingeborg; Rosenberg, Lena; et al.
2018
Building continents of knowledge in oceans of data: The future of co-created eHealth, IOS Press 2018 : 775-779
Blusi, Madeleine; Nilsson, Ingeborg; Lindgren, Helena
2018
BMC Health Services Research, BioMed Central 2018, Vol. 18
Nilsson, Ingeborg; Luborsky, Mark; Rosenberg, Lena; et al.
2017
ECCE 2017: Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017, Association for Computing Machinery (ACM) 2017 : 188-190
Danielsson, Karin; Lindgren, Helena; Mulvenna, Maurice; et al.
2017
Journal of Occupational Science, Abingdon: Routledge 2017, Vol. 24, (3) : 314-326
Fischl, Caroline; Asaba, Eric; Nilsson, Ingeborg
2017
Gerontechnology, the International Society for Gerontechnology 2017, Vol. 16, (2) : 101-108
Larsson, Ellinor; Larsson Lund, Maria; Nilsson, Ingeborg
2017
Activities, Adaptation & Aging, Taylor & Francis 2017, Vol. 41, (2) : 175-190
Nilsson, Ingeborg; Häggström Lundevaller, Erling; Fisher, Anne G.
2017
European Journal of Ageing, Vol. 14, (3) : 233-241
Zingmark, Magnus; Nilsson, Ingeborg; Norström, Fredrik; et al.
2016
1st COTEC-ENOTHE Congress: Connecting: Education, Practice, Research, Policy
Fischl, Caroline; Nilsson, Ingeborg; Asaba, Eric
2016
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 23, (4) : 260-271
Gantschnig, Brigitte E.; Nilsson, Ingeborg; Fisher, Anne G.; et al.
2016
British Journal of Occupational Therapy, Sage Publications 2016, Vol. 10 : 629-636
Larsson, Ellinor; Padyab, Mojgan; Larsson-Lund, Maria; et al.
2016
DH'16: PROCEEDINGS OF THE 2016 DIGITAL HEALTH CONFERENCE, New York: Association for Computing Machinery (ACM) 2016 : 1-10
Lindgren, Helena; Baskar, Jayalakshmi; Guerrero, Esteban; et al.
2016
British Journal of Occupational Therapy, Vol. 79, (3) : 153-162
Zingmark, Magnus; Nilsson, Ingeborg; Fisher, Anne G.; et al.
2015
Child Care Health and Development, Vol. 41, (2) : 230-238
Gantschnig, B. E.; Fisher, Anne G.; Page, J.; et al.
2015
Vardagsteknik och äldre personer, Studentlitteratur AB 2015 : 119-141
Larsson, Ellinor; Nilsson, Ingeborg
2015
Health Promotion International, Oxford University Press 2015, Vol. 30, (3) : 484-494
Nilsson, Ingeborg; Blanchard, M; Wicks, A
2015
Arbetsterapiforum 15-16 april 2015
Nilsson, Ingeborg; Fischl, Caroline; Larsson, Ellinor
2015
Journal of Aging Research
Nilsson, Ingeborg; Nyqvist, Fredrika; Gustafson, Yngve; et al.
2014
Hälsa och aktivitet i vardagen: ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 2014 : 41-55
Nilsson, Ingeborg
2014
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 21, (suppl 1) : 64-70
Nilsson, Ingeborg; Townsend, Elizabeth
2014
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Informa Healthcare 2014, Vol. 21, (6) : 447-457
Zingmark, Magnus; Fisher, Anne G.; Rocklöv, Joacim; et al.
2013
Global aging issues and policies: understanding the importance of comprehending and studying the aging process, Springfield: Charles C. Thomas Publisher Ltd. 2013 : 226-244
Blomstedt, Yulia; Sahlén, Klas Göran; Nilsson, Ingeborg; et al.
2013
American Journal of Occupational Therapy, Bethesda, MD, USA: American Occupational Therapy Association 2013, Vol. 67, (3) : 319-327
Gantschnig, Brigitte E; Page, Julie; Nilsson, Ingeborg; et al.
2013
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, London: Informa Healthcare 2013, Vol. 20, (6) : 471-480
Larsson, Ellinor; Nilsson, Ingeborg; Larsson Lund, Maria
2013
International Journal of Web Engineering and Technology, InderScience Publishers 2013, Vol. 8, (2) : 154-176
Lindgren, Helena; Nilsson, Ingeborg
2012
Det goda åldrandet, Lund: Studentlitteratur AB 2012 : 217-236
Bernspång, Birgitta; Nilsson, Ingeborg
2012
Det goda åldrandet, Lund: Studentlitteratur 2012 : 217-232
Nilsson, Ingeborg; Bernspång, Birgitta
2012
Journal of Occupational Science, Taylor & Francis 2012, Vol. 19, (2) : 115-126
Nilsson, Ingeborg; Lundgren, Anna Sofia; Liliequist, Marianne
2011
Trends in practical applications of agents and multiagent systems, Berlin/Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg 2011 : 25-32
Lindgren, Helena; Surie, Dipak; Nilsson, Ingeborg
2011
E-hälsa inom rehabilitering
Nilsson, Ingeborg
2011
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 18, (4) : 312-320
Nilsson, Ingeborg; Argentzell, Elisabeth; Sandlund, Mikael; et al.
2010
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 17, (1) : 57-63
Nilsson, Ingeborg; Townsend, Elizabeth
2009
Interact´09, Springer 2009 : 700-703
Lindgren, Helena; Nilsson, Ingeborg
2009
Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 86, (2) : 167-174
Nilsson, Ingeborg
2009
Vällingby: Hjälpmedelsinstitutet 2009
Nilsson, Ingeborg; Forsberg, Ellinor; Lindgren, Helena
2007
OTJR (Thorofare, N.J.), Vol. 27, (4) : 131-139
Nilsson, Ingeborg; Bernspång, Birgitta; Fisher, Anne G; et al.
2006
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 13, (1) : 31-37
Nilsson, Ingeborg; Fisher, Anne G
2006
Journal of Applied Gerontology, Vol. 25, (5) : 391-405
Nilsson, Ingeborg; Löfgren, Britta; Fisher, Anne G; et al.
2003
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 10, (3) : 107-117
Nilsson, Ingeborg; Nygård, Louise

Forskargrupper

Umeås lokala ledningsgrupp
SFO-V
Forskningsledare
UME-ACT
Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 juli 2019 till 1 juli 2022
1 januari 2017 till 31 december 2021
1 juli 2015 till 31 december 2021
Morgondagens medicin – social samvaro på recept?
Morgondagens medicin – social samvaro på recept?

Ingeborg Nilssons forskning handlar om betydelsen av social samvaro och sociala nätverk.