"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ingeborg Nilsson

Professor i arbetsterapi

Ämnesföreträdare arbetsterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabiltering

Undervisar och forskar om aktivitet och hälsa under åldrandet

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Arbetsterapi
Plats
-, - Umeå universitet, 901 87 Umeå

Akademiska examina: Leg arbetsterapeut 1991, Medicine doktorsexamen i arbetsterapi, Umeå universitet 2006. Docent i arbetsterapi vid Umeå universitet 2014, professor sedan 2018.

Universitetstjänstgöring: Professor vid avdelningen för Arbetsterapi, Umeå universitet.

Undervisning: Undervisar på arbetsterapeutprogrammet, både på grundläggande nivå och på avancerad nivå. 

Forskning: Min forskningsinriktning är riktad mot den äldre människans aktivitetsrepertoar och hur aktiviteter påverkar hur mående, hälsa och välbefinnande. Leder och är inblandad i flera olika forskningsprojekt varav ett flertal är organiserade inom forskargruppen UME-ACT där jag fungerar som forskningsledare. I de olika projekten studeras aktiviteter bland äldre på olika sätt exempelvis via större databaser (tex GERDA databasen), genom personliga intervjuer (kvalitativa intervjuer), genom deltagande aktionsforskning, genom verktyg som teknik & dagböcker liksom genom interventions- och implementeringsstudier.

Mera information om respektive projekt kan du läsa på forskargruppens hemsida. Forskargruppen har nationellt och internationellt samarbete bl.a. med Karolinska Institutet, Stockholm; Colorado State University, USA; Edith Cowan University, Australien och Åbo Akademi, Vasa, Finland. I forskargruppen UME-ACT arbetar bland annat: Emil Rapo, Doktorand och Leg Arbetsterapeut; Therese Nordin, Doktorand och Leg Arbetsterapeut; Josefine Lampinen, Doktorand och Leg Arbetsterapeut; Erika Johansson, Forskare och Leg Arbetsterapeut; Madeleine Blusi, Post Doc och Leg Sjuksköterska, Frida Jonsson, Forskare och Folkhälsovetare; Emilia Viklund, PostDoc och Hälsovetare.

Vi har även nära samarbete i olika projekt med personer som har expertkunskaper exempelvis fysioterapi, geriatrik, etnologi, epidemiologi, omvårdnad, datavetenskap och hälsoekonomi.

Jag är ordförande i eHälsa-rådet från januari 2024. 

Läs mer om Ingeborgs forskning på hemsidan för UME-ACT.

Se film: Morgondagens medicin - social samvaro på recept?

 

 

Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis Group 2024, Vol. 31, (1)
Bergström, Aileen; Mondaca, Margarita; Nilsson, Ingeborg; et al.
UMAP '24: proceedings of the 32nd ACM conference on user modeling, adaptation and personalization, New York: Association for Computing Machinery (ACM) 2024 : 307-316
Lindgren, Helena; Kaelin, Vera C.; Ljusbäck, Ann Margreth; et al.
Caring is sharing: exploiting the value in data for health and innovation, IOS Press 2023 : 453-457
Blusi, Madeleine; Lindgren, Helena; Nilsson, Ingeborg
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Lindelöf, Nina; Nilsson, Ingeborg; Littbrand, Håkan; et al.
Bra bostäder för seniorer: en antologi, Stockholm: Svensk Byggtjänst 2023 : 61-66
Nilsson, Ingeborg
Journal of Aging Studies, Elsevier 2023, Vol. 65
Nordin, Therese; Lundgren, Anna Sofia; Nilsson, Ingeborg
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2023, Vol. 51, (5) : 744-753
Nyqvist, Fredrica; Nilsson, Ingeborg; Näsman, Marina; et al.
Scandinavian Journal of Primary Health Care, Taylor & Francis 2023, Vol. 41, (3) : 326-342
Rapo, Emil; Johansson, Erika; Jonsson, Frida; et al.
Gerontechnology, International Society for Gerontechnology (ISG) 2023, Vol. 22, (1) : 1-12
Viklund, Emilia W.E.; Nilsson, Ingeborg; Hägglund, Susanne; et al.
The journals of gerontology. Series B, Psychological sciences and social sciences, Oxford University Press 2022, Vol. 77, (12) : 2286-2295
Gustafsson, Per E.; Schröders, Julia; Nilsson, Ingeborg; et al.
European Journal of Ageing, Springer 2022, Vol. 19 : 1441-1453
Lampinen, Josefine; Conradsson, Mia; Nyqvist, Fredrica; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22, (1)
Nordin, Therese; Coe, Anna-Britt; Nilsson, Ingeborg
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2022, Vol. 29, (7) : 563-577
Nordin, Therese; Rosenberg, Lena; Nilsson, Ingeborg
Scandinavian Journal of Public Health, Sage Publications 2022, Vol. 50 : 381-388
Viklund, Emilia W.E.; Nilsson, Ingeborg; Forsman, Anna K.
British Journal of Occupational Therapy, Sage Publications 2021, Vol. 84, (6) : 376-387
Fischl, Caroline; Malinowsky, Camilla; Nilsson, Ingeborg
International Journal of Integrated Care, Ubiquity Press 2021, Vol. 21, (2)
Johansson, Erika; Jonsson, Frida; Rapo, Emil; et al.
Irish Journal of Occupational Therapy, Emerald Group Publishing Limited 2021, Vol. 49, (2) : 115-118
Johansson, Erika; Rapo, Emil; Nilsson, Ingeborg
BMC Geriatrics, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Sondell, Anna; Lampinen, Josefine; Conradsson, Mia; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2020, Vol. 27, (8) : 577-590
Fischl, Caroline; Blusi, Madeleine; Lindgren, Helena; et al.
European Journal of Ageing, Springer 2020, Vol. 17 : 281-290
Fischl, Caroline; Lindelöf, Nina; Lindgren, Helena; et al.
Journal of Occupational Science, Taylor & Francis 2020, Vol. 27, (2) : 236-250
Lundgren, Anna Sofia; Atler, Karen; Nilsson, Ingeborg
The Open Journal of Occupational Therapy, ScholarWorks at WMU 2020, Vol. 8, (2) : 1-7
Wicks, Alison; Blanchard, Megan; Nilsson, Ingeborg
Health & Social Care in the Community, John Wiley & Sons 2019, Vol. 27, (1) : 139-150
Sandberg, Linda; Nilsson, Ingeborg; Rosenberg, Lena; et al.
Building continents of knowledge in oceans of data: The future of co-created eHealth, IOS Press 2018 : 775-779
Blusi, Madeleine; Nilsson, Ingeborg; Lindgren, Helena
BMC Health Services Research, BioMed Central 2018, Vol. 18
Nilsson, Ingeborg; Luborsky, Mark; Rosenberg, Lena; et al.
ECCE 2017: proceedings of the European conference on cognitive ergonomics 2017, Association for Computing Machinery (ACM) 2017 : 188-190
Danielsson, Karin; Lindgren, Helena; Mulvenna, Maurice; et al.
Journal of Occupational Science, Abingdon: Routledge 2017, Vol. 24, (3) : 314-326
Fischl, Caroline; Asaba, Eric; Nilsson, Ingeborg
Gerontechnology, the International Society for Gerontechnology 2017, Vol. 16, (2) : 101-108
Larsson, Ellinor; Larsson Lund, Maria; Nilsson, Ingeborg
Activities, Adaptation & Aging, Taylor & Francis 2017, Vol. 41, (2) : 175-190
Nilsson, Ingeborg; Häggström Lundevaller, Erling; Fisher, Anne G.
European Journal of Ageing, Vol. 14, (3) : 233-241
Zingmark, Magnus; Nilsson, Ingeborg; Norström, Fredrik; et al.
1st COTEC-ENOTHE Congress: Connecting: Education, Practice, Research, Policy
Fischl, Caroline; Nilsson, Ingeborg; Asaba, Eric
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 23, (4) : 260-271
Gantschnig, Brigitte E.; Nilsson, Ingeborg; Fisher, Anne G.; et al.
British Journal of Occupational Therapy, Sage Publications 2016, Vol. 79, (10) : 629-636
Larsson, Ellinor; Padyab, Mojgan; Larsson Lund, Maria; et al.
DH'16: PROCEEDINGS OF THE 2016 DIGITAL HEALTH CONFERENCE, New York: Association for Computing Machinery (ACM) 2016 : 1-10
Lindgren, Helena; Baskar, Jayalakshmi; Guerrero, Esteban; et al.
British Journal of Occupational Therapy, Sage Publications 2016, Vol. 79, (3) : 153-162
Zingmark, Magnus; Nilsson, Ingeborg; Fisher, Anne; et al.
Child Care Health and Development, Vol. 41, (2) : 230-238
Gantschnig, B. E.; Fisher, Anne G.; Page, J.; et al.
Vardagsteknik och äldre personer, Studentlitteratur AB 2015 : 119-141
Larsson, Ellinor; Nilsson, Ingeborg
Health Promotion International, Oxford University Press 2015, Vol. 30, (3) : 484-494
Nilsson, Ingeborg; Blanchard, M; Wicks, A
Arbetsterapiforum 15-16 april 2015
Nilsson, Ingeborg; Fischl, Caroline; Larsson, Ellinor
Journal of Aging Research
Nilsson, Ingeborg; Nyqvist, Fredrika; Gustafson, Yngve; et al.
Hälsa och aktivitet i vardagen: ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 2014 : 41-55
Nilsson, Ingeborg
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 21, (suppl 1) : 64-70
Nilsson, Ingeborg; Townsend, Elizabeth
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Informa Healthcare 2014, Vol. 21, (6) : 447-457
Zingmark, Magnus; Fisher, Anne G.; Rocklöv, Joacim; et al.
Global aging issues and policies: understanding the importance of comprehending and studying the aging process, Springfield: Charles C. Thomas Publisher Ltd. 2013 : 226-244
Blomstedt, Yulia; Sahlén, Klas Göran; Nilsson, Ingeborg; et al.
American Journal of Occupational Therapy, Bethesda, MD, USA: American Occupational Therapy Association 2013, Vol. 67, (3) : 319-327
Gantschnig, Brigitte E; Page, Julie; Nilsson, Ingeborg; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, London: Informa Healthcare 2013, Vol. 20, (6) : 471-480
Larsson, Ellinor; Nilsson, Ingeborg; Larsson Lund, Maria
Vad gör du, människa? Aktivitet, åldrande och hälsa

Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, samarbetar med datavetenskap för att anpassa teknik för seniorer.

Utforskar recept mot skadlig ensamhet hos äldre

Forskaren Ingeborg Nilsson samarbetar med Umeå kommun och Husläkarna för att testa social aktivitet på recept.

Ingeborg Nilsson: Morgondagens medicin – social samvaro på recept?

Ingeborg Nilssons forskning handlar om betydelsen av social samvaro och sociala nätverk.

Vill minska den skadliga ensamheten bland äldre

Ofrivillig ensamhet kan vara lika farligt som att röka femton cigaretter om dagen.