"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Demonstration av fjärde generationens fjärrvärme på universitetsområdet i Umeå

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Projektet avslutades den 19 oktober 2021 när Anjan Puttige disputerade.

Målet med Anjans projekt är att visa hur ett fjärrvärmesystems hållbarhet kan ökas genom att låta konsumenterna i fjärrvärmenätverket producera och sälja värme till nätverket. Projektet avslutades 19 oktober 2021 då Anjan Puttige erhöll doktorsexamen.

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-06-01 2021-09-01

Finansiering

Företagsforskarskolan 50% / Umeå Energi 50 %

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Energiteknik, Fysik

Projektbeskrivning

Fjärrvärmeföretagen utgör en av Sveriges största energileverantörer till byggsektorn. De tillhandhåller ungefär en tredjedel av den energi som används av byggnader. Detta medför att hållbar värmeförsörjning är en viktig del i målsättningen att nå en hållbar utveckling. Under de senaste åren har potentialen att inkludera förnybara energikällor med låg temperatur ökat på grund av ökad effektivitet i byggnader. Detta har uppmuntrat många att ha egen uppvärmningskälla, såsom solvärmepump, värmepump och så vidare.

Dessa värmekällor är för närvarande inte anslutna till fjärrvärmenätet, men det finns flera fördelar med att länka dem samman. Det är möjligt att dra fördel av möjligheten att sälja överskottsvärme och skapa en mer robust värmeförsörjning, medan fjärrvärmeföretaget kan utöka sitt fjärrvärmenätverk till en ny abonnentmarknad. De totala koldioxidutsläppen kan sänkas genom att synergisera värmekällorna. För att utnyttja dessa fördelar behöver vi veta hur man använder och utformar ett sådant sammankopplat värmesystem.

I denna studie kommer vi att demonstrera hur man använder ett distribuerat värmesystem baserat på en fallstudie av Umeå universitetsområde, dvs Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus och några ytterligare byggnader i området. Energikällan för systemet är en stor värmepump som för närvarande används av Norrlands universitetssjukhus. Matematiska modeller kommer att användas för att bestämma hur man styra kombinationen av jordkälla värmepump och fjärrvärme på så sätt att området kan bli mer energieffektivt.

Senast uppdaterad: 2023-01-12