"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Den globala barnrättsdialogen under covid-19: multinationell aktionsforskning

Forskningsprojekt Under covid-19 pandemin har barnens rättigheter att lära, leka och samlas begränsats. Oavsett så befinner barnen sig i en situation med begränsat möjlighet att uttrycka sina åsikter. Global Child Rights Dialogue (GCRD) under covid-19 är ett internationellt projekt som syftar till att söka barnens tankar om deras rättigheter som formulerats under konventionen om barnets rättigheter (CRC) under covid-19-pandemin. Hur har dessa rättigheter påverkats och hur skulle de beaktas och uppfyllas?

Projektet är ett multinationellt samarbete tillsammans med Japan, Sydkorea och Tanzania. Vi syftar till att beskriva situationen för barn under covid-19-pandemin i varje land och ge policyrekommendationer för att förbättra dessa situationer. Det internationella samarbetet kommer att göra det möjligt för oss att utforska skillnader mellan de olika sammanhangen.

Projektansvarig

Hajime Takeuchi
Gästprofessor
E-post
E-post
Mazen Baroudi
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 54

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-12-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Beskrivning av projektet


Syftet med projektet är att:

  1. Undersöka om/hur barnens rättigheter kränks under Covid-19-pandemin.
  2. Utforska de ansträngningar som samhället och regeringen bör vidta för att uppfylla barnens rättigheter.

Vi kommer att genomföra workshops med barn 10 till 18 år för att diskutera flera artiklar i FN:s barnkonvention. Artiklarna täcker rättigheter om barn med funktionshinder, hälsa och hälsovård, social trygghet och välfärd. I vart och ett av de deltagande länderna kommer vi att genomföra 5 till 10 gruppdiskussioner med 5 till 6 barn vardera. Varje workshop kommer att ha minst en handledare och varar högst 2,5 timmar. Barn i workshops kommer att bli ombedda att läsa de barnvänliga versionerna av de utvalda artiklarna (två artiklar per grupp) och diskutera följande frågor:

  1. Har barn denna rättighet för närvarande?
  2. Hur kunde vi se om barn njöt av denna rättighet?
  3. Hur skulle vi kunna övervaka denna rättighet?
  4. Vad bör regeringar göra för att säkerställa att barn åtnjuter denna rättighet?

Externa medverkande

Bukkyo University Japan, Muhimbili University of Health and Allied Sciences Tanzania, With-commune cooperative South Korea.

Externa gruppmedlemmar:
Malale Tungu, Muhimbili University of Health and Allied Sciences Tanzania
Kwang Joon Park, Professor, Department of Social  Welfare, Bukkyo University, Japan.
Tomoko Tanaka, Professor, Department of Social Welfare,  Bukkyo University, Japan.
Masako Nagase, Associate Professor, Department of  Social Welfare, Bukkyo University, Japan.
Mitsue Kobayashi, Lecturer, Department of Social  Welfare, Bukkyo University, Japan.
Hyeran Chun, PhD, With-commune cooperative, South  Korea. 

Senast uppdaterad: 2023-02-27