"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Den kliniska betydelsen av LRIG-proteiner i livmoderkroppscancer och livmoderhalscancer.

Forskningsprojekt Kan uttrycket av LRIG-proteiner i tumörvävnad och/eller blodprov från kvinnor med livmoderkroppscancer eller livmoderhalscancer användas som biomarkör för att förutsäga spridning, risk för recidiv och för att avgöra vilken typ av behandling en patient ska rekommenderas?

...

Projektansvarig

Pernilla Israelsson
Övrig/annan befattning, forskare
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-10-01 2025-10-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för strålningsvetenskaper

Forskningsområde

Cancer

Externa finansiärer

Cancerforskningsfonden Norrland, Cancerfonden

Projektbeskrivning

Livmoderhals- och livmoderkroppscancer utgör tillsammans ca 10% av den cancer som årligen drabbar kvinnor. För att kunna erbjuda korrekt behandling där patienten varken över- eller underbehandlas används olika diagnostiska metoder för att förutsäga hur spridd och aggressiv en tumörsjukdom är. Om lymfkörtelspridning föreligger vid livmoderhalscancer bör patienten behandlas med cellgifter och strålning. Tyvärr kan detta vara svårt att förutse varför vissa patienter opereras och därefter måste erbjudas strål- och cellgiftsbehandling, en kombination som är förenlig med värre biverkningar. Också vid livmoderkroppscancer finns svårigheter med att förutsäga hur aggressiv sjukdomen är. Därför har ett nytt klassificeringssystem baserat på genetiska förändringar i tumörcellerna utvecklats. Denna klassificeringen ger dock en stor grupp patienter med intermediär risk, vilket är kliniskt svårbedömt. Behovet av markörer för att tydligare karaktärisera dessa sjukdomar är således stort.

Genfamiljen LRIG (leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains) kodar för proteiner som påverkar tillväxthastsignaleringen i en cell och på så vis utvecklingen av olika tumörer. Genom att kartlägga uttrycket av LRIG-proteiner i tumörvävnad har de visats utgöra prognostiska faktorer vid flera olika tumörsjukdomar. Nivåer av LRIG-proteiner i blodet har aldrig studerats vid livmoderhals- och livmoderkroppscancer.

Vårt mål är att undersöka om LRIG-proteiner kan användas som biomarkörer i livmoderhalscancer och livmoderkroppscancer för att förutsäga spridning och avgöra vilken typ av behandling en patient ska rekommenderas. Tumörvävnad och blodprover från kvinnor med dessa diagnoser kommer undersökas avseende uttrycket av LRIG-proteiner. Tumörvävnaden kommer undersökas med immunhistokemi och blodprover med en högkänslig single-molecule array (Simoa) assay. Vidare kommer vi applicera det nya klassificeringssystemet på vävnad från livmoderkroppscancer, för att se om LRIG-proteiner kan öka träffsäkerheten i detta system. Förhoppningsvis kan dessa undersökningar utgöra ytterligare pusselbitar i sökandet efter nya diagnostiska verktyg och markörer för riktad behandling och i förlängningen bidra till förbättrad överlevnad för kvinnor som drabbas av dessa sjukdomar.

 

Information till deltagare i studier: https://www.umu.se/enheten-for-biobanksforskning/om-enheten/for-provgivare-och-allmanhet/information-till-deltagare-i-studier/

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-01-30