"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Designing Cycles at 64° - Interior Urban Landscapes and the Water-Energy-Food Nexus / case study Umeå

Forskningsprojekt Designing Cycles at 64° undersöker hur befintlig bebyggelse och invånarnas relation till dessa kan förändras för att understödja ekologiska kretslopp och öka matproduktionen i stadsmiljöer på nordliga breddgrader.

I vårt kalla klimat på 64:e breddgraden är odlingssäsongen kort. Detta medför att vi är beroende av livsmedelsimport från varmare breddgrader under stora delar av året. Det här projektet utforskar hur exempelvis växthustillbyggnader och kretsloppslösningar i befintliga byggnader kan öppna möjligheter för invånare att delta i produktion, snarare än att endast vara konsumenter. Forskningen undersöker möjligheter på olika skalor, både för specifika byggnader och för stadsdelar. Umeå fungerar som fallstudie för städer i norr. Det tvååriga forskningsprojektet finansieras av Vinnova.

Projektansvarig

Sara Thor
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-11-01 2023-10-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arkitekthögskolan

Forskningsområde

Arkitektur

Externa finansiärer

Vinnova

Projektbeskrivning

Tillbyggnader av växthus med ekologiska kretslopp kan öka matproduktionen i stadsmiljöer på nordliga breddgrader

På 64:e breddgraden kan tillbyggnader av växthus och byggnadsfasader utöka den lokala livsmedelsproduktionen genom att förlänga växtsäsongerna, minska vatten- och energiförbrukningen samtidigt som de skapar rum mellan inne och ute. Genom att utforska passiva arkitektoniska lösningar syftar detta projekt till att förändra invånares roll från att vara konsumenter av mat, energi och vatten till att istället producera det själva.  
 
Med utgångspunkt i Bengt Warnes Naturhus (1974) inventeras befintliga byggda och projekterade fallstudier för att sätta parametrar för utforskandet av potentiella byggplatser i Umeå med syftet att utöka byggnadsprestanda och skapa en design för en platsspecifik prototyp. Inom projektet ska ett kunskapsnätverk med aktörer från såväl privat- som offentlig sektor, från olika delar av akademin (arkitektur, stadsplanering, vattenförvaltning, växtfysiologi och vertikal odling) och med deltagande från allmänheten. Målet är att definiera implementerings-, underhålls, och användarmodeller i ett levande labb-format. 
 
Detta tvååriga projekt, finansierat av Vinnova, är förberedande för att undersöka möjligheterna för en prototypimplementering i Umeå. Att skapa kretslopp för vatten, energi och mat inom det befintliga byggnadsbeståndet, samt i nyproduktion, kan i förlängningen få en positiv inverkan på våra ekosystem. Som ett svar på klimatförändringarna är det övergripande målet att öka den lokala livsmedelsproduktionen inom den urbana kontexten i denna specifika klimatzon och att skapa produktiva partnerskap utanför vår egen disciplin. 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-27