"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grön industriell revolution

Detta delprojekt studerar varför den nuvarande industrialiseringsvågen sker nu, varför den äger rum i norr och om den delar de grundläggande egenskaperna när det gäller drivkrafter och hinder i jämförelse med tidigare episoder av strukturomvandling.

Eftersom den industriella omvandlingen i norra Sverige antas spela en central roll för en fossilfri ekonomisk utveckling vill forskarna undersöka drivkrafter och hinder bakom de nuvarande investeringarna och hur de kan jämföras med drivkrafter för ekonomisk strukturomvandling i det förflutna.

Forskningen bygger på kvantitativa och kvalitativa historiska analyser av ekonomiska tidsseriedata, skriftliga källor och muntlig historia. Djupintervjuer genomförs för att förstå aktörernas uppfattningar om drivkrafter, begränsningar och samverkan med andra sektorer och aktörer. Dessutom kommer en databas baserad på intervjuerna och annat källmaterial att upprättas tillsammans med delprojekt 2 och 3, både för att organisera empiriska data och som en resurs för framtida forskning.

Gå tillbaka till "Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering"

Deltagande forskare

Mattias Näsman
Postdoktor, biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 99
Roine Viklund
Universitetslektor, Luleå tekniska universitet
E-post
E-post
Ann-Kristin Bergquist
Professor, Uppsala universitet
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2023-01-23