"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Mattias Näsman

Mattias Näsmans forskning undersöker hur historiska aktörer och processer ställt upp hinder eller möjliggjort omställningen av samhälle och ekonomi mot hållbarhet.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Enheten för ekonomisk historia
Plats
Samhällsvetarhuset (ingång närmast lärarhuset), plan 4. , Biblioteksgränd, SAM.B.417 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5 Samhällsvetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mattias forskning använder historien som en lins för att svara på frågor kring den pågående gröna omställningen. Går omställning att styra, och går den att skynda på i så fall? Hur påverkas och påverkar olika aktörer omställningens riktning?

Huvudsakligen har Mattias forskning fokuserat på bilindustrins miljöanpassning och gröna omställning. Förutom företag har forskningen fokuserat på politiker och statliga experters arbete i att minska hälso- och klimatskadliga utsläpp från bilavgaser sedan 1960-talet. I brytpunkten mellan politik, ekonomi, teknik, och miljövetenskap har han exempelvis undersökt den utdragna processen mot modern avgasrening. Forskningen svarar på frågor om vilka konfliktlinjer som uppstått och fortsätter att uppstå mellan lagstiftare och bilindustrin i försök att ta fram miljövänligare bilar. Forskning synliggör komplexiteten i enskilda länders strävande efter att själva gå före i omställningen men ger samtidigt insikter till beslutsfattare om vad som krävs för att få med andra länder.

I forskningsprogrammet "Det nya framtidslandet?" undersöker Mattias den pågående gröna nyindustrialiseringen av Norrland.

Mattias är anknuten till Centrum för regionalvetenskap (Cerum) vid Umeå universitet och Centrum för miljö- och naturresursekonomi (Cere) vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.


Mattias har en magisterexamen i ekonomisk historia och en kandidatexamen i filosofi från Umeå universitet.

GREEN Working paper series, 24
Näsman, Mattias; Ballor, Grace
Enterprise & society, Cambridge University Press 2023, Vol. 24, (1) : 59-89
Bergquist, Ann-Kristin; Näsman, Mattias
CERUM rapport, 78
Näsman, Mattias; Bergquist, Ann-Kristin; Björling, Nils; et al.
Ekonomisk Debatt, Stockholm: Nationalekonomiska föreningen 2022, (6) : 19-29
Näsman, Mattias
Business and Politics, Cambridge University Press 2022, Vol. 24, (3) : 241-260
Näsman, Mattias; Pitteloud, Sabine
Business History, Routledge 2020, Vol. 62, (2) : 373-374
Näsman, Mattias

Forskningsprojekt

1 januari 2023 till 31 december 2029