"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Det vårdande rummet i ambulanssjukvård med fokus på patientens behov av värme

Forskningsprojekt Patienter som transporteras med ambulans vistas utomhus, även om det är mycket kallt på vintern. Patienter kan också insjukna eller skadats utomhus. I prehospital vård är det ovanligt med optimala möjligheter att tillgodose patientens behov av värme.

Patienternas erfarenheter av obehag i prehospital vård, däribland ambulanstransporter, är inte välbeskrivet i forskningslitteraturen. Det vanligt att patienter kan känna obehag av olika skäl, av sjukdom, smärta och av att vara kall. I prehospital vård är det ovanligt med optimala möjligheter att tillgodose patientens värmekomfort. Rekommendationer för vilken utrustning som bör användas i den prehospitala vården beror främst på tradition och erfarenhet och sällan på vetenskapliga bevis. Det måste anses viktigt att ambulansmiljön är optimal för att inte skapa ytterligare obehag för patienter som insjuknat eller skadats.

Projektansvarig

Britt-Inger Saveman
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 35

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-11-03 2014-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Patienternas erfarenheter av obehag i prehospital vård, däribland ambulanstransporter, är inte välbeskrivet i forskningslitteraturen. Det vanligt att patienter kan känna obehag av olika skäl, av sjukdom, smärta och av att vara kall. I prehospital vård är det ovanligt med optimala möjligheter att tillgodose patientens värmekomfort. Rekommendationer för vilken utrustning som bör användas i den prehospitala vården beror främst på tradition och erfarenhet och sällan på vetenskapliga bevis. Det måste anses viktigt att ambulansmiljön är optimal för att inte skapa ytterligare obehag för patienter som insjuknat eller skadats.

Syftet är att undersöka patienters upplevelser av prehospital vård och att vara kall, och att identifiera exponering av obehag från att vara kall från utrustning och yttre temperaturer. Syftet är också att undersöka om aktiv värme påverkar patienternas kroppstemperatur, hudtemperatur och upplevelsen av att vara kall.

Intervjuer, observationer, och temperaturmätningar, kommer att användas.

Att förhindra obehag från kyla är en grundläggande omvårdnadshandling. Obehandlat obehag från kyla kan leda till hypotermi, som är ett livshotande tillstånd. Denna studie kan bidra med ny kunskap om ambulansmiljöns faktiska temperaturer och patienters upplevelser av att vistas i kall miljö och kan därmed bidra till underlag för förbättringar för patienterna i den prehospitala ambulanssjukvården.
Senast uppdaterad: 2019-12-06