"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Svenska kyrkan

Omsorg och socialt arbete i en digital tid: Digitaliseringen av samhället och dess konsekvenser för Svenska kyrkans diakoni

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet

Syftet med forskningsprojektet är att bättre förstå vad som händer med Svenska kyrkans sociala arbete, med mötet med människor, och med den kyrkliga organisationen, när allt fler möten sker via digitala kanaler och plattformar.

Projektansvarig

Lina Sohlén
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 05

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-08-29 2026-08-29

Finansiering

Företagsforskarskolan 50 %

Svenska kyrkans enhet för forskning och analys 50 %

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Religionsvetenskap och teologi

Projektbeskrivning

Projektet avser att ge ett bidrag till att förstå hur digitaliseringens förändringsprocesser påverkar Svenska kyrkans sociala arbete, och därmed även hur dessa processer inverkar på social sammanhållning och integration i lokalsamhället. Syftet är att bättre förstå vad som händer med kyrkans sociala arbete, med mötet med människor, och med den kyrkliga organisationen, när allt fler möten sker via digitala kanaler och plattformar.

Projektet sker inom ramen för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet, tillsammans med Svenska kyrkans avdelning för forskning och analys.

Publikationer inom projektet

Svensk kyrkotidning, Vol. 120, (2) : 51-53
Sohlén, Lina
Senast uppdaterad: 2024-04-17