Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 2 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Stefan Gelfgren

Stefan Gelfgren

Docent. Föreståndare för Humlab.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Humlab Roll: Föreståndare
Plats
Humanisthuset, HUMlab, Korridor A4, Rum: A 418 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Stefan Gelfgren är föreståndare för Humlab och docent i religionssociologi. Han har doktorsexamen i idéhistoria från Umeå universitet, en MPhil i History of Christianity University of Birmingham, Storbritannien och en ingenjörsexamen i med inriktning mot byggteknik. Just nu delar han sin anställning mellan föreståndarskapet och forskning, men även en del undervisning ingår.

Forskning
Gelfgrens huvudsakliga forskningsintresse handlar om förhållandet mellan sociala, tekniska och religiösa förändringsprocesser - idag och genom historien. Under de senaste åren har han genomfört ett antal forskningsstudier om framför allt användningen och effekten av digitala medier inom kristna kyrkor och samfund. Han är intresserad av digitala och sociala medier i förhållande till kyrkor och samfund i relation till makt och institutionella strukturer.

Doktorsavhandlingen färdigställdes 2003 och handlar om den svenska inomkyrkliga väckelserörelsen Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS) mellan 1856-1910. Förhållandet mellan väckelse, modernitet och sekularisering är begrepp som används för att tolka och förstå vad som hände med EFS under perioden.

Under 2017 - 2020 leder Gelfgren ett forskningsprojekt som beviljats medel av Wallenbergsstiftelsen, vilket handlar om så kallad mjuk övervakning (iAccept: Soft surveillance - between acceptance and resistance). Han är också involverad i ett forskningsprojekt om sociala medier och funktionsnedsätttningar (2016-2018), vilket leds av professor Lotta Vikström (Experiences of disabilities in life and online: Life course perspectives on disabled people from past society to present).

Gelfgren ingår också i projektet Strategic Environmental Archeological Database, ledd av docent Phil Buckland. Under 2016-2018 är han en del av det European Bible Belt-nätverket, finansierat av The Netherlands Organisation for Scientific Research, via Vrije Universiteit, Amsterdam. Mellan 2010 och 2013 arbetade han inom projektet Pinocchio går till kyrkan: Avatarers religiösa liv (finansierat av Vetenskapsrådet och lett av professor Jørgen Straarup), med inriktning på kyrkor i virtuella världar.

Andra åtaganden
Gelfgren föreståndarskapet har han andra administrativa uppgifter. För närvarande är han en del av Rådet för forskningens infrastruktur (RFI) vid Vetenskapsrådet. Han är styrelseledamot i DIGSUM (Digital Social Research Unit Umeå) och Restauranghögskolan, båda Umeå universitet.

Andra uppdrag och nätverk där Gelgren medverkar är International Advisory Board vid Centre for Communication and Computing, Köpenhamns universitet, forskningsnätet Religious History of the North (REHN) och styrelsen för Stiftelsen Teologisk undervisning och forskning i Umeå, båda Umeå universitet. Vidare representerar han Humanistiska fakulteten i Umeå universitetets styrgrupp för interaktiva miljöer.

Undervisning och publikationer
Gelfgren har undervisat på kurser inom kyrkohistoria, digital humaniora, teknikhistoria, idéhistoria och religionsvetenskap.

Hans publikationer omfattar böcker, artiklar i böcker och tidskrifter, vilka till övervägande del handlar om förhållandet mellan sociala och religiösa förändringar inom den kristna sfären från 1500-talet fram till idag men även om digital humaniora, väckelse, folkbildning, pedagogik och digitala medier. Se listan över publikationer nedan.

 

2019
Politics, Religion & Ideology, Taylor & Francis 2019, Vol. 20 : 148-150
Gelfgren, Stefan
2019
Politics, Religion & Ideology, Routledge 2019, Vol. 20, (3) : 391-393
Gelfgren, Stefan
2019
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 21, (1) : 238-249
Ineland, Jens; Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie
2018
Digital Scholarship in the Humanities, Oxford: Oxford University Press 2018, Vol. 33, (2) : 264-278
Foka, Anna; Misharina, Anna; Arvidsson, Viktor; et al.
2018
Inomkyrklig sekularisering, Umeå: Umeå Universitet 2018 : 83-100
Gelfgren, Stefan
2017
Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 131-145
Gelfgren, Stefan
2017
Cultural Analysis, Berkeley: 2017, Vol. 16, (1) : 83-100
Gelfgren, Stefan
2017
Religious education in a mediatized world, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 125-137
Gelfgren, Stefan
2017
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2017 : 171--189
Gelfgren, Stefan
2017
Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 147-164
Gelfgren, Stefan; Foka, Anna
2017
Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 11-26
Gelfgren, Stefan; Pennlert, Julia
2016
Nordicom Information, Göteborg: Göteborgs universitet 2016, Vol. 38, (3) : 71-71
Gelfgren, Stefan
2016
Research methods for reading digital data in the digital humanities, Edinburgh: Edinburgh University Press 2016 : 93-110
Gelfgren, Stefan
2016
Journal of Religion, Media and Digital Culture, Stockholm University 2016, Vol. 5, (2) : 279-295
Gelfgren, Stefan
2015
Nordicom Review, Nordicom 2015, Vol. 36, (1) : 109-123
Gelfgren, Stefan
2015
Digital politik: sociala medier, deltagandeoch engagemang, Göteborg: Daidalos 2015 : 133-152
Gelfgren, Stefan
2015
Journal of Religion, Media and Digital Culture, St. John's College 2015, Vol. 4, (1) : 1-4
Gelfgren, Stefan
2014
Interaktiva medier och lärandemiljöer, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 101-112
Gelfgren, Stefan
2014
Årsbok för kristen humanism, Lund: Förbundet kristen humanism 2014, Vol. 76
Gelfgren, Stefan
2014
Online - Heidelberg Journal for Religions on the Internet, Heidelberg: University of Heidelberg 2014, Vol. 6 : 42-65
Gelfgren, Stefan
2014
Nordic Journal of Religion and Society, Oslo: Akademika forlag 2014, Vol. 27, (1) : 59-73
Gelfgren, Stefan; Hutchings, Tim
2013
Umeå 1314–2014: 100 berättelser om 700 år, Umeå: Artos & Norma bokförlag 2013 : 359-364
Gelfgren, Stefan
2013
Hybrid media culture: sensing place in a world of flows, London: Routledge 2013 : 123-138
Gelfgren, Stefan
2013
Årsbok för kristen humanism
Gelfgren, Stefan
2013
Temenos, the Finnish Society for the Study of Religion 2013, Vol. 49, (1) : 83-110
Gelfgren, Stefan
2012
Human IT, Borås: Högskolan i Borås 2012, Vol. 11, (3) : 83-87
Gelfgren, Stefan
2012
Digital Religion, Social Media and Culture: Perspectives, Practices and Futures, New York: Peter Lang Publishing Group 2012 : 227-242
Gelfgren, Stefan
2012
Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno: Faculty of Law, Masaryk University 2012, (1)
Gelfgren, Stefan
2012
Axess, Stockholm: Axess Publishing AB 2012, (5) : 85-86
Gelfgren, Stefan
2012
Digital Religion, Social Media and Culture: Perspectives, Practices and Futures, New York: Peter Lang Publishing Group 2012 : 293-306
Gelfgren, Stefan; Fischer-Nielsen, Peter
2011
Multi-User Virtual Environments for the Classroom: Practical Approaches to Teaching in Virtual Worlds, Hershey: IGI Global 2011 : 31-46
Barrett, James; Gelfgren, Stefan
2011
Religionspedagogisk tidskrift, Lomma: Religionspedagogiskt idéforum/Arbetsgemenskapen för religionspedagogik 2011, Vol. 22 : 6-8
Gelfgren, Stefan
2010
Undervisning på tvären : student- och lärarerfarenheter: den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009, Umeå: Umeå Universitet 2010 : 59-77
Barrett, James; Gelfgren, Stefan
2010
Årsbok för kristen humanism och samhällssyn, förbundet för kristen humanism och samhällssyn 2010, Vol. 72
Gelfgren, Stefan
2010
Vårt Budskap, Umeå: EFS Västerbotten 2010, Vol. 83, (7)
Gelfgren, Stefan
2010
Changing societies – values, religions, and education: a selection of papers from a conference at Umeå University, June 2009, Umeå: Umeå School of Education, Umeå University 2010 : 43-50
Gelfgren, Stefan
2010
Ingångar till norrländsk kyrkohistoria, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2010 : 29-47
Gelfgren, Stefan
2009
Learning and Teaching in the Virtual World of Second Life, Trondheim: Tapir Academic Press 2009 : 167-183
Barrett, James; Gelfgren, Stefan
2009
Från Sara Greta till lilla svarta Sara: Väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur, Skellefteå: Artos 2009 : 216-240
Gelfgren, Stefan
2009
Årsbok för kristen humanism och samhällssyn, Vol. 71 : 134-135
Gelfgren, Stefan
2009
Ideas in history, Oslo: Unipub/Oslo Academic Press 2009, Vol. 4, (3) : 63-90
Gelfgren, Stefan
2009
Kyrkans tidning, Stockholm: Kyrkans tidning 2009, (19)
Gelfgren, Stefan
2009
Vårt Budskap, Umeå: Västerbottens läns lutherska missions- och ungdomsförbund 2009, Vol. 82, (1)
Gelfgren, Stefan
2008
Provins: Norrländsk litterär tidskrift, Vol. 1
Gelfgren, Stefan
2007
Forskning pågår: … från Svenska kyrkans forskningsdagar 2005 : 15-
Gelfgren, Stefan
2007
Utsikter, insikter och avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2007 : 109-118
Gelfgren, Stefan
Publicerad: 22 apr, 2020