Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Stefan Gelfgren

Stefan Gelfgren

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Religionsvetenskap och teologi
Plats
A, Humanisthuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
2021
Routledge international handbook of research methods in digital humanities, Oxon & New York: Routledge 2021 : 203-217
Foka, Anna; Cocq, Coppélie; Buckland, Philip I.; et al.
2019
Politics, Religion & Ideology, Taylor & Francis 2019, Vol. 20 : 148-150
Gelfgren, Stefan
2019
Politics, Religion & Ideology, Routledge 2019, Vol. 20, (3) : 391-393
Gelfgren, Stefan
2019
Scandinavian Journal of Disability Research, Vol. 21, (1) : 238-249
Ineland, Jens; Gelfgren, Stefan; Cocq, Coppélie
2018
Digital Scholarship in the Humanities, Oxford: Oxford University Press 2018, Vol. 33, (2) : 264-278
Foka, Anna; Misharina, Anna; Arvidsson, Viktor; et al.
2018
Inomkyrklig sekularisering, Umeå: Umeå Universitet 2018 : 83-100
Gelfgren, Stefan
2017
Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 131-145
Gelfgren, Stefan
2017
Cultural Analysis, Berkeley: 2017, Vol. 16, (1) : 83-100
Gelfgren, Stefan
2017
Religious education in a mediatized world, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 125-137
Gelfgren, Stefan
2017
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2017 : 171--189
Gelfgren, Stefan
2017
Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 147-164
Gelfgren, Stefan; Foka, Anna
2017
Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 11-26
Gelfgren, Stefan; Pennlert, Julia
2016
Nordicom Information, Göteborg: Göteborgs universitet 2016, Vol. 38, (3) : 71-71
Gelfgren, Stefan
2016
Research methods for reading digital data in the digital humanities, Edinburgh: Edinburgh University Press 2016 : 93-110
Gelfgren, Stefan
2016
Journal of Religion, Media and Digital Culture, Stockholm University 2016, Vol. 5, (2) : 279-295
Gelfgren, Stefan
2015
Nordicom Review, Nordicom 2015, Vol. 36, (1) : 109-123
Gelfgren, Stefan
2015
Digital politik: sociala medier, deltagandeoch engagemang, Göteborg: Daidalos 2015 : 133-152
Gelfgren, Stefan
2015
Journal of Religion, Media and Digital Culture, St. John's College 2015, Vol. 4, (1) : 1-4
Gelfgren, Stefan
2014
Interaktiva medier och lärandemiljöer, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2014 : 101-112
Gelfgren, Stefan
2014
Årsbok för kristen humanism, Lund: Förbundet kristen humanism 2014, Vol. 76
Gelfgren, Stefan
2014
Online - Heidelberg Journal for Religions on the Internet, Heidelberg: University of Heidelberg 2014, Vol. 6 : 42-65
Gelfgren, Stefan
2014
Nordic Journal of Religion and Society, Oslo: Akademika forlag 2014, Vol. 27, (1) : 59-73
Gelfgren, Stefan; Hutchings, Tim
2013
Umeå 1314–2014: 100 berättelser om 700 år, Umeå: Artos & Norma bokförlag 2013 : 359-364
Gelfgren, Stefan
2013
Hybrid media culture: sensing place in a world of flows, London: Routledge 2013 : 123-138
Gelfgren, Stefan
2013
Årsbok för kristen humanism
Gelfgren, Stefan
2013
Temenos, the Finnish Society for the Study of Religion 2013, Vol. 49, (1) : 83-110
Gelfgren, Stefan
2013
Human IT, Borås University 2013, (3)
Gelfgren, Stefan
2012
Human IT, Borås: Högskolan i Borås 2012, Vol. 11, (3) : 83-87
Gelfgren, Stefan
2012
Digital Religion, Social Media and Culture: Perspectives, Practices and Futures, New York: Peter Lang Publishing Group 2012 : 227-242
Gelfgren, Stefan
2012
Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno: Faculty of Law, Masaryk University 2012, (1)
Gelfgren, Stefan
2012
Axess, Stockholm: Axess Publishing AB 2012, (5) : 85-86
Gelfgren, Stefan
2012
Digital Religion, Social Media and Culture: Perspectives, Practices and Futures, New York: Peter Lang Publishing Group 2012 : 293-306
Gelfgren, Stefan; Fischer-Nielsen, Peter
2011
Multi-User Virtual Environments for the Classroom: Practical Approaches to Teaching in Virtual Worlds, Hershey: IGI Global 2011 : 31-46
Barrett, James; Gelfgren, Stefan
2011
Religionspedagogisk tidskrift, Lomma: Religionspedagogiskt idéforum/Arbetsgemenskapen för religionspedagogik 2011, Vol. 22 : 6-8
Gelfgren, Stefan
2010
Undervisning på tvären : student- och lärarerfarenheter: den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009, Umeå: Umeå Universitet 2010 : 59-77
Barrett, James; Gelfgren, Stefan
2010
Årsbok för kristen humanism och samhällssyn, förbundet för kristen humanism och samhällssyn 2010, Vol. 72
Gelfgren, Stefan
2010
Vårt Budskap, Umeå: EFS Västerbotten 2010, Vol. 83, (7)
Gelfgren, Stefan
2010
Changing societies – values, religions, and education: a selection of papers from a conference at Umeå University, June 2009, Umeå: Umeå School of Education, Umeå University 2010 : 43-50
Gelfgren, Stefan
2010
Ingångar till norrländsk kyrkohistoria, Umeå: Luleå stiftshistoriska sällskap 2010 : 29-47
Gelfgren, Stefan
2009
Learning and Teaching in the Virtual World of Second Life, Trondheim: Tapir Academic Press 2009 : 167-183
Barrett, James; Gelfgren, Stefan
2009
Från Sara Greta till lilla svarta Sara: Väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur, Skellefteå: Artos 2009 : 216-240
Gelfgren, Stefan
2009
Årsbok för kristen humanism och samhällssyn, Vol. 71 : 134-135
Gelfgren, Stefan
2009
Ideas in history, Oslo: Unipub/Oslo Academic Press 2009, Vol. 4, (3) : 63-90
Gelfgren, Stefan
2009
Kyrkans tidning, Stockholm: Kyrkans tidning 2009, (19)
Gelfgren, Stefan
2009
Vårt Budskap, Umeå: Västerbottens läns lutherska missions- och ungdomsförbund 2009, Vol. 82, (1)
Gelfgren, Stefan
2008
Provins: Norrländsk litterär tidskrift, Vol. 1
Gelfgren, Stefan
2007
Forskning pågår: … från Svenska kyrkans forskningsdagar 2005 : 15-
Gelfgren, Stefan
Publicerad: 22 apr, 2020