"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Didaktisk responsivitet. Analys av spontan undervisning i förskolan.

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Syftet är att utveckla förskollärares kunskap om och i analys av undervisning samt initiera forskning om detta tillsammans med förskollärare.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-05-30 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-18