"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digitala vårdlandskap: digitaliseringen av svensk sjukvård och dess betydelse för äldre patienter på landsbygden

Forskningsprojekt Projektets syfte är att undersöka det digitala vårdlandskap som e-hälsa utgör och vad detta betyder för vårdtagande.

Genom tre empiriska delstudier – av vårdens vardag, av vårdpolicy och av digitala verktyg (medicinska appar) – undersöks betydelser av ny digital vårdteknik. Vi gör detta med särskilt fokus på vården av äldre i landsbygd. Projektets kulturella utgångspunkter samt etnografiska och medievetenskapliga metoder ger perspektiv på digitaliseringen av vården som skiljer sig från det fokus på teknik och utvärdering som annars dominerar forskningsfältet. Centralt i projektet är begreppet “vårdlandskap”. Begreppet synliggör den digitaliserade vårdens kulturella topografi; hur konstruktioner av e-hälsa påverkar hur vårdtagare kan navigera i vården – fysiskt, socialt och virtuellt. Det omfattar möjligheter till delaktighet och självbestämmande, men också känslor av oro och beroende. Vi menar att sådana vårdlandskap bör studeras intersektionellt, dvs med en känslighet för hur olika maktaxlar samverkar. Vi undersöker särskilt hur digitaliserad vård samspelar med föreställningar om plats, ålder och genus, liksom hur e-hälsa därigenom har konsekvenser för vårdtagande och patientskap.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Etnologi, Medie- och kommunikationsvetenskap
Senast uppdaterad: 2019-10-04