Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Digitalisering i byggbranschen

Doktorandprojekt Mitt avhandlingsarbete innefattar en kartläggning av byggbranchens digitalisering och identifiering av flaskhalsar i kommunikations- och informationsflöden.

Jag är just nu engagerad i ett forskningsprojekt i byggbranschen. Mitt fokus är forskningsområdet digital innovation. Mitt intresse är att identifiera hur byggbranschen idag har nyttjat digital teknologi för att skapa värden på olika organisatoriska nivåer. Just nu har digital tjänsteinnovation skapat ett stort intresse, speciellt vilken roll digital tjänsteinnovation har hos byggföretag, och vilka assosierade värdeskapande dymaniker som finns; specifikt relationen mellan internt och externt värdeskapande.

Projektansvarig

Oscar Lundberg
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 13

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-08-04 2022-08-04

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik, Samhällsvetenskaplig fakultet

Forskningsämne

Informatik

Projektbeskrivning

Att innovera med digital teknik blir alltmer en nödvändighet när företag försöker förbli konkurrenskraftiga. En trend är att företag producerar mer digitaliserade produkter som genererar värdeskapande avsedd för potentiella kunder. Digital teknologi har också visat sig möjliggöra och öka möjligheterna till innovation, ge ökad intern produktivitet, ökad tillgång för användare och realisera skapandet av en mer exklusiv servicebaserad värdeskapande. I mitt avhandlingsarbete vill jag därför undersöka digitaliseringen av byggindustrin i norra Sverige och dess digitala innovationer.

Flera konsultrapporter och prognoser visar att byggbranschen förväntas bli nästa bransch som påverkas av radikala förändringar genom digitalisering. Byggindustrin har också påvisats vara långsam i att nyttja fördelarna med digitalisering jämfört med andra industrier, såsom media, stål och bilindustri. Men inte alla byggföretag i norra Sverige saknar kunskap om digitalisering. Idag används digital teknik bland annat för att förbättra marknadsföring och försäljning. På så vis har vissa företag i regionen börjat engagera sig i IT-baserat värdeskapande. Två framträdande exempel är Lundqvist Trävaru och Lövånger Bygg, vilka båda erbjuder webb-baserade 3D-konfiguratorer vilket gör det möjligt för deras kunder att skapa och modifiera sina egna nya byggnader beroende på deras individuella behov och plånbok. Ett annat exempel är A-Hus, som har en interaktiv webbplats där kunder kan designa sitt framtida hus, inklusive ytterligare tjänster och produkter och se dem manifesteras visuellt. Slutligen har OBOS implementerat BIM (byggnadsinformationsmodellering) i många länkar i sin värdekedja på fast nivå för att förbättra intern kommunikation och produktivitet. OBOS har också börjat utveckla AR / VR-lösningar för olika ändamål.

När det gäller dessa digitala innovationer i olika byggföretag vill jag undersöka frågor som: Vad är syftet med att använda digital teknologi inom byggbranschen? Hur påverkar digital teknologi det avsedda IT-baserade värdeskapandet det internt arbete? Vad är den associerade dynamiken mellan intern och extern IT-baserat värdeskapande?
Byggindustrin är dock en väldigt traditionell industri som baserar sitt arbete i projektform, vilket ofta är väldigt komplext med låg upprepningsgrad. Därför är en annan viktig fråga: Hur kan byggföretag hantera denna komplexitet när de börjar implementera och utnyttja digital teknologi i olika stadier av värdekedjan?