"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digitalisering i byggbranschen

Doktorandprojekt Mitt avhandlingsarbete innefattar en kartläggning av byggbranchens digitalisering och identifiering av flaskhalsar i kommunikations- och informationsflöden.

Jag är just nu engagerad i ett forskningsprojekt i byggbranschen. Mitt fokus är forskningsområdet digital transformation och digital innovation. Mitt intresse är att identifiera hur byggbranschen nyttjar digital teknologi för att skapa värden på olika organisatoriska nivåer. Kartlägga och förstå byggföretags initiativ för digital innovation och de tänkbara generativa resurs- och värdeskapande processer i arbete mot digitala transformation över tid är av stort intresse.

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-08-04 2022-08-04

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Informatik

Projektbeskrivning

Att innovera med digital teknik blir alltmer en nödvändighet när företag försöker förbli konkurrenskraftiga. En trend är att företag producerar mer digitaliserade produkter som genererar värdeskapande avsedd för potentiella kunder. Digital teknologi har också visat sig möjliggöra och öka möjligheterna till innovation, ge ökad intern produktivitet, ökad tillgång för användare och realisera skapandet av en mer exklusiv servicebaserad värdeskapande. I mitt avhandlingsarbete vill jag därför undersöka digitaliseringen av byggindustrin i norra Sverige och dess digitala innovationer.

Flera konsultrapporter och prognoser visar att byggbranschen förväntas bli nästa bransch som påverkas av radikala förändringar genom digitalisering. Byggindustrin har också påvisats vara långsam i att nyttja fördelarna med digitalisering jämfört med andra industrier, såsom media, stål och bilindustri. Men inte alla byggföretag i norra Sverige saknar kunskap om digitalisering. Idag används digital teknik bland annat för att förbättra marknadsföring och försäljning. På så vis har vissa företag i regionen börjat engagera sig i IT-baserat värdeskapande. Ett framträdande exempel är Lundqvist Trävaru som erbjuder en webb-baserade 3D-konfigurator vilket gör det möjligt för deras kunder att skapa och modifiera sina egna nya byggnader beroende på deras individuella behov och plånbok. Ett annat exempel är ett företag som har en interaktiv webbplats där kunder kan designa sitt framtida hus, inklusive ytterligare tjänster och produkter och se dem manifesteras visuellt. Slutligen ett annat företag har implementerat innovativa integrationer för utnyttja BIM (byggnadsinformationsmodellering) i många länkar i sin värdekedja på fast nivå för att förbättra intern kommunikation och produktivitet. Detta företag har också börjat utveckla AR (augmented reality) och VR (virtuell verklighet) för olika ändamål.

När det gäller dessa digitala innovationer i olika byggföretag vill jag undersöka frågor som: Hur använder byggföretag digital teknologi för att skapa digital innovation och vad är de associerade generative mekanismer som sker över tid? Hur påverkar digital teknologi det avsedda IT-baserade värdeskapandet internt arbete? Vilken roll har digital innovation för byggföretags digitala transformationsprocess över tid?

Byggindustrin är dock en väldigt traditionell industri som baserar sitt arbete i projektform, vilket ofta är väldigt komplext med låg upprepningsgrad. Därför är en annan viktig fråga: Hur kan byggföretag hantera denna komplexitet när de börjar implementera och utnyttja digital teknologi i olika stadier av värdekedjan?

Senast uppdaterad: 2020-11-20