"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Information för dietister

För att kunna genomföra studien söker vi yrkesverksamma dietister runt om i Sverige som har möjlighet att behandla patienter både via videosamtal och fysiska möten.

Målgrupp patienter

Patienter som remitteras/söker till dietist för behandling av övervikt (BMI >25), även i kombination med diabetes typ 2, höga blodfetter och/eller högt blodtryck.

Målgrupp dietister

Dietister som regelbundet behandlar ovan nämnda patientgrupper och som har möjlighet att möta patienter både via videosamtal och i fysiska möten.

Hur går behandlingen till?

Patienten lottas till hur dietistbehandlingen ska genomföras:

  1. Traditionell behandling där patient och dietist träffas i fysiska möten. Uppföljningssamtal kan ske via telefon.
  2. Internetbehandling där patient och dietist träffas via videosamtal. Uppföljningssamtal bör ske via videosamtal.

Behandlingen bedrivs enligt dietistens normala rutiner oavsett hur mötet äger rum. Uppföljningstid och liknande påverkas inte av medverkan i studien.

Krav på utrustning

Vårdgivaren (ex. hälsocentral) kan erbjuda patientmöte via videosamtal i befintlig IT-struktur.

Dietisten har tillgång till webbkamera och headset.

Patienten har dator, surfplatta och/eller smartphone. Studien kommer att ha ett antal surfplattor tillgängliga för utlån till patienter.

Tidsplan

Studien beräknas starta under 2023 och beräknas pågå under cirka två år. Det går bra att ansluta sig till studien även efter studiestart. Det går naturligtvis också bra att avbryta medverkan i studien under studietiden, all medverkan är frivillig.

Anmälan

För att anmäla dig till att medverka i studien skickar du ett mail till dion.kostvetenskap@umu.se

Har du frågor kring studiens genomförande - hör av dig! Vi kan berätta om studien för dig, din arbetsgrupp, eller vilka du finner lämpligt i ett digitalt eller fysiskt möte som passar för er.

Frågor och svar

Kan jag välja om jag vill träffa patienterna som vanligt eller via internet?
Nej. För att vi ska kunna jämföra effekten av internetbaserad behandling krävs att varje patient kan lottas (randomiseras) till någon av de två behandlingsformerna.

Måste vi vänta med att använda videomöten till dess att studien startar?
Nej. Det är tvärtom positivt om ni har erfarenhet av behandling via internet innan studien startar.

Jag möter patientgrupperna ni efterfrågar idag, men det kan ju ändras. Kan jag ändå vara med?
Ja. Vi behöver många patienter i studien (cirka 400 totalt) så även om just du bara träffar ett fåtal under studietiden är det ett viktigt bidrag.

Jag behandlar vissa av de patientgrupper ni önskar inkludera i gruppbehandling. Kan dessa patienter delta i studien?
Ja. I samband med varje patientmöte så rapporterar du till projektet om det var ett individuellt behandlingsmöte eller ett gruppmöte.

Vad behöver jag som dietist göra i studien?
När du/din enhet får en remiss/önskemål om behandlingsmöte av en patient som tillhör målgruppen informerar ni patienten om studien, t.ex via telefon. Om patienten uttrycker intresse att delta skickar ni via e-post eller annan digital tjänst en länk till patienten där patienten kan läsa mer om studien samt meddela forskargruppen huruvida hen vill medverka i studien eller inte. Om patienten väljer att medverka sker lottningen till respektive behandlingsform och resultatet meddelas dig och patienten.

Du genomför behandlingen som vanligt – dock i den mötesform som patienten lottas till– och beslutar om eventuella återbesök utifrån era lokala rutiner.

I samband med varje behandlingstillfälle rapporterar du digitalt in datum för mötet, form för mötet (digitalt/fysiskt/telefon) samt om mötet var individuellt eller i grupp.

Vad behöver patienterna göra under studien?
Patienterna kommer att besvara digitala enkäter före, under och efter behandlingen. Första enkäten besvaras innan du träffar patienten, därefter besvarar de enkäter 3, 6 och 12 månader efter första behandlingsmötet.

Kan jag få hjälp och/eller tips kring hur jag genomför behandling via videosamtal?
Självklart! I forskargruppen har vi erfarenhet av denna typ av behandling och vi hjälper dig att komma igång samt finns som stöd och hjälp under hela studietiden.

Kommer jag att behöva förändra hur jag genomför kostbehandling?
Nej, och ja. Själva dietistbehandlingen vill vi inte påverka utan enbart sättet som den administreras, via fysiska träffar eller digitalt. Däremot är det troligt att du behöver anpassa ditt arbetssätt gentemot de patienter du möter via video, om du inte redan har erfarenhet av videomöten.

Fler frågor?
Tveka inte att kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Projektet DiOn: dion.kostvetenskap@umu.se

Projektansvarig:Petra Rydén, lektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap vid Umeå Universitet.

E-post: petra.ryden@umu.se, Tel. 090-786 95 57.

Senast uppdaterad: 2023-01-25