"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Information för deltagare - patienter

Är du intresserad av att medverka som patient i projekt dietist på distans (DiOn)? Kontrollera först om du kan tillhöra projektets målgrupp nedan. Vänd dig därefter till din vårdgivare och fråga om den dietist som är knuten till dem medverkar i projektet eller kan tänka sig att börja medverka i projektet.

Målgrupp patientdeltagare

Patienter som remitteras/söker till dietist för behandling av övervikt, även i kombination med diabetes typ 2, höga blodfetter och/eller högt blodtryck.

Du kan tyvärr inte medverka om du:

  • Har en diagnos/sjukdom där kostbehandling är/kan vara aktuell (t.ex. cancer, KOL)
  • Har svår syn/hörselnedsättning
  • Är gravid
  • Behöver tolk vid behandling

Hur går dietistbehandlingen till?

Som deltagare lottas du till att antingen:

a) Träffa dietisten fysiskt vid traditionella behandlingsmöten på hälsocentral.

eller

b) Träffa dietisten i behandlingsmöten via videosamtal.

Behandlingen genomförs enligt dietistens normala rutiner oavsett hur du och dietisten träffas. Hur många gånger ni träffas och liknande påverkas inte av medverkan i projektet utan avgörs av dietisten och dig i samråd (eller enligt hälsocentralens rutiner).

Vad ska jag som deltagare göra i projektet?

Du medverkar i projektet under ett drygt års tid.

Som deltagare får du kostbehandling av dietist antingen via fysiska möten eller via videomöten. Projektet påverkar inte antal möten eller innehåll i behandlingen.

Vid sex tillfällen får du ett e-post med länkar till enkäter du ska besvara:

Tillfälle 1:  
Skickas från dietisten när hen mottagit önskemål om att du ska kostbehandlas. I detta brev kan du läsa information om projektet och din medverkan samt ta ställning till om du vill medverka i projektet. Om du tackar ja får du besvara några frågor för att vi ska se om du uppfyller kraven för att delta i projektet samt några frågor som vi behöver för att kunna göra en så bra lottning som möjligt till de två olika behandlingsformerna, exempelvis avstånd till dietisten.

Tillfälle 2:  
Skickas från projektet när du blivit lottad till en av de två behandlingsformerna, men innan du hunnit träffa dietisten. Enkäterna du besvarar denna gång rör din bakgrund (kön, familjeförhållanden osv.), vikt och längd, dina kost- och motionsvanor, hur du mår samt hur motiverad du är till kostförändring.

Tillfälle 3:  
Skickas från projektet efter du har haft första mötet med dietisten. Enkäterna du besvarar handlar om hur du upplevt behandlingsmötet, kontakt med dietisten samt hur motiverad du är till kostförändring.

Tillfälle 4:  
Skickas från projektet tre månader efter att du hade första mötet med dietisten. Enkäterna du besvarar handlar om dina kost- och motionsvanor, hur motiverad du är till kostförändring, hur du upplever kontakten med dietisten samt din kroppsvikt.

Tillfälle 5:  
Skickas från projektet sex månader efter att du hade första mötet med dietisten. Enkäterna du besvarar handlar om dina kost- och motionsvanor, hur motiverad du är till kostförändring, hur du upplever kontakten med dietisten, hur då mår samt din kroppsvikt.

Tillfälle 6:  
Skickas från projektet tolv månader efter att du hade första mötet med dietisten. Enkäterna du besvarar handlar om dina kost- och motionsvanor, hur motiverad du är till kostförändring, hur då mår samt din kroppsvikt.

Som deltagare kan du komma att tillfrågas om att medverka i ytterligare en delstudie inom projektet. Som ett led i att på bästa sätt förstå upplevelsen av internetbaserad behandling vill vi intervjua deltagare som lottats till att träffa dietisten via videomöten. Det är självklart helt frivilligt att medverka i denna delstudie, och din behandling hos dietisten eller din medverkan i projektet som beskrivits ovan påverkas inte av ditt beslut.

Krav på utrustning

Du behöver ha en dator, surfplatta eller en smartphone med internetuppkoppling. Det är en stark rekommendation att du även har ett så kallat headset (hörlurar med mikrofon) som du kan koppla till din dator/surfplatta/smartphone. Projektet kommer att ha ett antal surfplattor tillgängliga för utlån till patienter.

Tidsplan

Projektet beräknas starta under sommarhalvåret 2019 och beräknas pågå under cirka två år. Det går bra att ansluta sig till projektet även efter projektstart.

Frågor och svar

Kan jag välja om jag vill träffa dietisten på hälsocentralen eller via internet?
Nej. För att vi ska kunna jämföra effekten av internetbaserad behandling krävs att varje deltagare kan lottas (randomiseras) till någon av de två behandlingsformerna.

Har jag möjlighet att ångra mitt deltagande?
Självklart! Du kan när som helst avsluta din medverkan i studien, och du behöver inte berätta varför du vill lämna studien.

Hur hanterar projektet de data jag lämnar ifrån mig (enkätsvar osv.)?
Data som projektet samlar in sparas lokalt på servrar på Umeå universitet. Tillgången till data är skyddad i flera steg; endast personer som beviljats tillstånd av projektledaren har tillgång till data, personuppgifter (all data som på något sätt skulle kunna möjliggöra att du identifieras såsom kön, ålder, e-postadress osv.) lagras separat och tillgång till dessa data är ytterligare begränsad, alla uttag av data loggförs.

Fler frågor?
Tveka inte att kontakta oss!

 

Kontaktuppgifter

Projektet DiOn: dion.kostvetenskap@umu.se

Projektansvarig: Petra Rydén, lektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap vid Umeå Universitet.

E-post: petra.ryden@umu.se, Tel. 090-786 95 57

Senast uppdaterad: 2022-11-18