"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Diskurs i ett matematikklassrum i gymnasieskolan

Forskningsprojekt Studien syftar till att förstå den dagliga undervisningen från ett sociokulturellt perspektiv.

I projektet studeras diskursen vid matematikundervisning i gymnasiet i en situation där undervisningen huvudsakligen inriktas mot elevernas behov inför avslutande examination. Syftet är att förstå den dagliga undervisningen från ett sociokulturellt perspektiv. Användningen av datorer en normal del av klassrumsaktiviteten. Tillgång till digitala hjälpmedel gör att lärandemiljön ställer höga krav både på elever och lärare. Den diskurs som uppträder i klassrummet bär därför med sig frågor som relaterar till matematikundervisningens syfte och utbildning av unga i dagens samhälle.

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-08-11 2009-09-16

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

I projektet studeras diskursen vid matematikundervisning i gymnasieskolan i en situation där undervisningen i huvudsak är inriktad mot elevernas behov inför avslutande examination. Studien syftar till att förstå den dagliga undervisningen från ett sociokulturellt perspektiv. Eftersom läroboken även ger tillgång till digitala hjälpmedel är användningen av datorer en normal del av klassrumsaktiviteten. Denna tillgång till digitala hjälpmedel gör att lärandemiljön ställer höga krav både på elever och lärare. Den diskurs som uppträder i klassrummet bär därför med sig frågor som relaterar både till matematikundervisningens syfte och till frågor om utbildning av unga i dagens samhälle.
Senast uppdaterad: 2023-01-13