"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Drylands Transform: Att uppnå de globala hållbarhetsmålen i torra områden i östra Afrika

Forskningsprojekt Torrområden täcker 40% av jordens yta, har mer än 2 miljarder invånare och nästan hälften av jordens boskapspopulation. I torrområdena i Östafrika är boskapsskötsel, ibland kombinerat med jordbruk, vanligt.

Det råder dock stora problem med markförstöring, låg produktivitet i jordbruket, snabb befolkningstillväxt, utbredd fattigdom och dålig folkhälsa.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-10-01 2024-09-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

I Drylands Transform kommer vi att undersöka sambandet mellan markhälsa, boskapsbaserad försörjning, människors välbefinnande och markförvaltning och styrning i gränsregionen mellan Kenya och Uganda. Projektet som leds av SLU Uppsala inkluderar universitet i Sverige, Kenya och Uganda samt internationella forsknings- och kommunikationscentra. Målet är bättre försörjningsmöjligheter och livsvillkor genom förbättrad markanvändning och odling, utveckling av värdekedjor, samt kunskap om nutrition.

Länk till dokument som beskriver projektet

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-15