Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 december 2020)

printicon
Personalbild Agneta Hörnell

Agneta Hörnell

Jag är legitimerad dietist, har licentiat- och doktorsexamen i medicin, och blev professor 2011. Jag arbetar på institutionen sedan hösten 2000, var prefekt 2002-2010.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Lärarutbildningshuset, Plan 4, Lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Efter dietistexamen 1988 (Uppsala universitet) arbetade jag ett år som dietist innan jag blev anställd som forskningsassistent i en prospektiv, multicenterstudie angående amning och fertilitet initierad av Världshälsoorganisationen (WHO). Data från den svenska delen av det projektet använde jag sedan i mitt avhandlingsarbete, där jag studerade amningsmönster hos exklusivt ammade spädbarn, effekt av napp- och tumsugning, samt hur tillvänjningen till annan mat gick till.
Undervisning

Min undervisning är huvudsakligen inriktad på forskningsmetodik och handledning och examination av uppsatser på grund- och avancerad nivå. Jag undervisar också om kost under graviditet, amning samt spädbarnskost.
Forskning och forskarhandledning

Sedan disputationen har min forskning huvudsakligen varit inriktad på olika aspekter av barn och ungdomars matvanor och hälsa, hem- och konsumentkunskap i skolan, samt skolmåltider. Jag leder ett nordiskt samarbetsprojekt finaniserat av NordForsk som studerar skollunchens betydelse för kostens totala hälsosamhet, lärande och prestation i skola (ProMeal - Prospects for Promoting Health and Performance by School Meals in Nordic Countries)

Hösten 2017 kommer jag att starta ett nytt forskningsprojekt i samarbete med Sörmlands landsting och kollegor vid Umeå och Uppsala universitet. Forskargruppen är tvärvetenskaplig med kompetens inom kostvetenskap, hälsoekonomi, genusvetenskap och organisatorisk forskning. Projektet syftar till att studera hälsoeffekter, hållbarhet, kostnadseffektivitet och organisatoriska utmaningar vid införandet av en modern, flexibel måltidsservice på sjukhusen i Sörmland. Reformen inkluderar ett nytt måltidssystem och en ny funktion, måltidsvärdar, som ska ansvara för maten och måltidssituationen på avdelningarna. Projektet består av fyra delprojekt som studerar effekterna av förnyelsen, och utgör en unik möjlighet att genomföra praktikorienterad, tvärvetenskaplig forskning i samband med en genomgripande förnyelse av måltidsservice på sjukhus. En första doktorand kommer att starta i projektet hösten 2017 i samarbete med forskarskolan vid Umeå Center för Genusstudier. Vi söker för närvarande mer anslag för projektet.
Samverkan

Jag är ledamot i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och hälsa i det nutritionsepidemiologiska nätverket NEON:s arbetsgrupp och Dietisternas Riksförbunds (DRF:s) vetenskapliga råd. Jag representerar också DRF i Nationella Amningskommittén.

Jag var en av ett hundratal forskare som deltog i den senaste revideringen av de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012). Jag ledde expertgruppen som ansvarade för råden till spädbarn, barn och ungdomar.

I många länder inkluderar begreppet dietist (dietitian) både clinical dietitians (dietister), food service dietitians (kostekonomer) och public health dietitians (kostvetare). Åren 2010-2016 var jag medlem av ledningsgruppen av European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) och ordförande i dess kommittee för utbildnings- och livslångt lärande. EFAD är en europeisk sammanslutning av nationella yrkesorganisationer för dietister/kostekonomer/kostvetare verksamma inom sjukvård, offentlig måltidsverksamhet och folkhälsoarbete. I oktober 2015 hade EFAD 34 medlemsorganisationer, som representerar över 35 000 dietister i 27 europeiska länder.

2020
Children's Geographies, Routledge 2020, Vol. 18, (3) : 339-350
Berggren, Linda; Olsson, Cecilia; Talvia, S.; et al.
2020
International Journal of Home Economics, Bonn: International Federation for Home Economics 2020, Vol. 13, (1) : 15-29
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Olsson, Cecilia; et al.
2020
International Journal of Gastronomy and Food Science
Sundqvist, Joachim; Walter, Ute; Hörnell, Agneta
2020
Journal of Gastronomy and Tourism, Cognizant Communication Corporation 2020, Vol. 4, (2) : 55-66
Sundqvist, Joachim; Walter, Ute; Hörnell, Agneta
2019
Nutrition Journal, BioMed Central 2019, Vol. 18
Huseinovic, Ena; Hörnell, Agneta; Johansson, Ingegerd; et al.
2018
International Research Journal of Public and Environmental Health, Vol. 5, (3) : 38-45
Dapi, Léonie N; Tambe, Ayuk Bertrand; Axberg, Frida; et al.
2018
Journal of School Health, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 88, (10) : 744-753
Juniusdottir, Ragnheidur; Hörnell, Agneta; Gunnarsdottir, Ingibjorg; et al.
2017
Health Education, Emerald Group Publishing Limited 2017, Vol. 117, (2) : 130-147
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
2017
Appetite, Vol. 112 : 133-142
Eli, Karin; Hörnell, Agneta; Malek, Mahnoush Etminan; et al.
2017
Advances in Nutrition, AMER SOC NUTRITION-ASN 2017, Vol. 8, (5) : 652-678
Hörnell, Agneta; Berg, Christina; Forsum, Elisabet; et al.
2017
Europe's Journal of Psychology, Vol. 13, (4) : 645-666
Jonsson, Bert; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; et al.
2017
International Journal of Celiac Disease, Science and Education Publishing 2017, Vol. 5, (3) : 115-124
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
2016
NNC2016 - 11th Nordic nutrition conference, June 20-22, 2016, Gothenburg
Berggren, Linda; Talvia, Sanna; Fossgard, Eldbjørg; et al.
2016
Health Education Journal, Sage Publications 2016, Vol. 75, (6) : 676-688
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
2016
International Journal of Consumer Studies, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 40, (1) : 57-65
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
2016
Food Security, Vol. 8, (1) : 271-284
Bostedt, Göran; Hörnell, Agneta; Nyberg, Gert
2016
Food & Nutrition Research, Vol. 60, (1)
Hörnell, Agneta; Waling, Maria; Olafsdottir, Anna Sigridur; et al.
2016
International Journal of Celiac Disease, Vol. 4, (4) : 138-145
Kautto, Ethel; Olsson, Cecilia; Ivarsson, Anneli; et al.
2016
International Journal of Consumer Studies, John Wiley & Sons 2016, Vol. 40, (3) : 299-308
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Bohm, Ingela; et al.
2016
International Journal of Home Economics, International Federation for Home Economics 2016, Vol. 9, (1) : 35-53
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Bohm, Ingela; et al.
2016
PLoS ONE, Vol. 11, (10)
Olafsdottir, Anna S.; Hörnell, Agneta; Hedelin, Marlene; et al.
2016
Food and Nutrition Research, Co-Action Publishing 2016, Vol. 60
Waling, Maria; Olafsdottir, Anna S; Lagström, Hanna; et al.
2016
Sexual & Reproductive HealthCare, Vol. 8 : 31-36
Wennberg, Anna-Lena; Isaksson, Ulf; Sandström, Herbert; et al.
2015
Appetite, Elsevier 2015, Vol. 95 : 101-112
Bohm, Ingela; Lindblom, Cecilia; Åbacka, Gun; et al.
2015
Kost, nutrition och hälsa: en klinisk handbok, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 121-126
Hörnell, Agneta
2015
Annals of Nutrition and Metabolism, Vol. 67 : 258-258
Talvia, Sanna; Lagstrom, Hanna; Laurinen, Maarit; et al.
2015
International Journal of Consumer Studies, Vol. 39, (4) : 369-379
Tieva, Åse; Persson, Evelina; Rhodin, Anders; et al.
2014
Nordic Nutrition Recommendations 2012: integrating nutrition and physical activity, Copenhagen: Nordic Council of Ministers 2014 : 85-102
Hörnell, Agneta; Lande, Britt; Lagström, Hanna; et al.
2014
Journal of human nutrition and dietetics (Print), John Wiley & Sons 2014, Vol. 27, (1) : 41-53
Kautto, Ethel; Ivarsson, Anneli; Norström, Fredrik; et al.
2014
Journal of Nutritional Science, Cambridge University Press 2014, Vol. 3, (e2)
Kautto, Ethel; Rydén, Petra; Ivarsson, Anneli; et al.
2014
Svepet. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP), Vol. 32, (3-4) : 14-15
Nilsson, Lena Maria; Hörnell, Agneta
2014
Nordisk Nutrition, Swedish nutrition foundation: 2014, (4) : 8-10
Waling, Maria; Hörnell, Agneta
2013
Näringslära för högskolan: från grundläggande till avancerad nutrition, Stockholm: Liber 2013 : 379-403
Abrahamsson, Lillemor; Hörnell, Agneta; Ekblad, Jenny
2013
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2013, Vol. 110, (8) : 405-409
Hörnell, Agneta; Hernell, Olle; Silfverdal, Sven-Arne
2013
Food & Nutrition Research, Vol. 57 : 21083-
Hörnell, Agneta; Lagstrom, Hanna; Lande, Britt; et al.
2013
Food & Nutrition Research, Vol. 57
Hörnell, Agneta; Lagström, Hanna; Lande, Britt; et al.
2013
Nordisk Nutrition, Lund: SNF Swedish Nutrition Foundation 2013, (1) : 22-24
Hörnell, Agneta; Lande, Britt; Hagström, Hanna; et al.
2013
Nordisk Nutrition, (1) : 19-21
Hörnell, Agneta; Lande, Britt; Hagström, Hanna; et al.
2013
Annals of Nutrition and Metabolism, S. Karger 2013, Vol. 63 : 1736-1737
Konrad, M.; Hörnell, Agneta; Gomes, A. M.; et al.
2013
International Journal of Consumer Studies, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 37, (5) : 556-563
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Hörnell, Agneta
2013
Dietistaktuellt, Degeberga: Dietisternas riksförbund 2013, Vol. 22, (3) : 30-31
Mattsson Sydner, Ylva; Andersson, Agneta; Nydahl, Margareta; et al.
2013
Public Health Nutrition, Vol. 16, (4) : 631-638
Nyholm, Maria; Lissner, Lauren; Hörnell, Agneta; et al.
2013
European Journal of Public Health, Vol. 23, (1) : 73-73
Olsson, Cecilia; Hörnell, Agneta
2012
Barnläkaren, Stockholm: Svenska barnläkarföreningen 2012, (5) : 6-8
Brugård Konde, Åsa; Hörnell, Agneta
2012
Nordisk Nutrition, Lund: SNF, Swedish Nutrition Foundation 2012, (3) : 17-19
Hörnell, Agneta
2012
Nutrition Journal, BioMed Central 2012, Vol. 11 : 101-
Wennberg, Maria; Tornevi, Andreas; Johansson, Ingegerd; et al.
2011
Public Health Nutrition, Vol. 14, (5) : 904-913
Dapi N., Léonie; Hörnell, Agneta; Janlert, Urban; et al.
2011
DietistAktuellt 2011
Hörnell, Agneta
2011
European Journal of Clinical Nutrition, London: Nature Publishing Group 2011, Vol. 65, (4) : 463-469
Öhlund, Inger; Hernell, Olle; Hörnell, Agneta; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Hälsa
Forskningsledare
Individ och samhälle
Forskningsledare
Lärande

Forskningsprojekt