"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

E-lighthouse

Forskningsprojekt Norther Periphery Arctic Programme

Umeå kommun deltar tillsammans med Umeå universitet i EU-projektet e-Lighthouse. Syftet är att ta reda på och testa nya förnybara och energieffektiva lösningar till offentliga byggnader, bostäder och inom avfallshantering.

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-04-01 2019-04-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Byggteknik, Energiteknik

Projektbeskrivning

I alla deltagande länder samarbetar en kommun tillsammans med universitet eller annan organisation. I Umeå kommer Umeå kommun och Umeå universitet (institutionen för tillämpad fysik och elektronik) att tillsammans studera och testa nya sätt att energieffektivisera. Till exempel genom att dokumentera erfarenheter och genomföra energimätningar från passivhuset Hedlunda förskola, och testa och utvärdera energivisualisering i offentliga kök.

Projektet kommer också genomföra aktiviteter tillsammans med de andra deltagande regionerna för att utbyta erfarenheter och lärdomar samt testa/utveckla nya sätt att energieffektivisera och därmed minska koldioxidutsläpp. Alla lösningar/åtgärder kommer att dokumenteras och utvärderas för att kunna ta fram produkter och tjänster som kan användas i hela norra Europa och Eu.

Flera deltagande regioner inom norra Europa
Projektet e-Lighthouse (Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region) finansieras av EU-programmet ”Northern Periphery and Arctic programme”. Projektledare och initiativtagare är Finland, Uleåborg. Projektet samlar 10 projektpartners från 6 regioner Irland (Cork), Norge (Bodö), Grönland (Sisimiut), Skottland (Inverness), Sverige(Umeå) och Finland (Uleåborg) inom norra Europa.

Senast uppdaterad: 2023-01-12