"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

E12 Atlantica BA3NET

Forskningsprojekt UNDERLAG FÖR GEMENSAM GRÄNSREGIONAL TRANSPORTPLANERING - Kunskap, metoder och analysverktyg som stärker det öst-västliga TEN-T E12 stråket

PROJEKTET: E12 Atlantica BA3NET är ett forskningsprojekt med tre forskargrupper från tre universitet i Botnia-Atlantica regionens tre länder; Umeå universitet, Vasa universitet och Nord universitet. Forskargrupperna arbetar nära de nationella trafikverken och andra aktörer på nordisk nivå. Projektet arbetar nära projektet E12 Atlantica Transport som drivs av regionala och kommunala tjänstemän i Botnia-Atlantica regionen samt upphandlade konsulter. SYFTE: Utveckla en långsiktig, stabil kunskapsinfrastruktur inom gränsöverskridande transportplanering. Kunskap som kan stödja aktörer i Botnia-Atlantica regionen som vill reducera barriärer, utveckla innovations- och konkurrenskraft samt nå en hållbar regional tillväxt. PROJEKTMÅL: Ett antal rapporter och internationellt publicerade artiklar. Seminarier och konferenser där kunskap genereras och förmedlas. LÅNGSIKTIGT MÅL: Stärka det öst-västliga stråket TEN-T E12 med förbättrade, hållbara öst-västliga kommunikationer och ett ökat utbyte mellan länderna PROJEKTTID: 2017 till 2019 FINANSIÄRER: INTERREG Botnia-Atlantica, Kvarkenrådet, Trafikverket, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Föreningen Blå vägen, MidtSkandia, Nordland fylkeskommune, Österbottens Förbund, Vasa stad. FORSKARE: Jonas Westin, Lars Westin, Johan Lundberg

Projektansvarig

Lars Westin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 82

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2019-10-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för regionalvetenskap

Forskningsområde

Nationalekonomi, Regionalvetenskap

Projektbeskrivning

PROJEKTET: E12 Atlantica BA3NET är ett forskningsprojekt med tre forskargrupper från tre universitet i Botnia-Atlantica regionens tre länder; Umeå universitet, Vasa universitet och Nord universitet. Forskargrupperna arbetar nära de nationella trafikverken och andra aktörer på nordisk nivå.
Projektet arbetar nära projektet E12 Atlantica Transport som drivs av regionala och kommunala tjänstemän i Botnia-Atlantica regionen samt upphandlade konsulter.
SYFTE: Utveckla en långsiktig, stabil kunskapsinfrastruktur inom gränsöverskridande transportplanering. Kunskap som kan stödja aktörer i Botnia-Atlantica regionen som vill reducera barriärer, utveckla innovations- och konkurrenskraft samt nå en hållbar regional tillväxt.

PROJEKTMÅL: Ett antal rapporter och internationellt publicerade artiklar. Seminarier och konferenser där kunskap genereras och förmedlas.

LÅNGSIKTIGT MÅL: Stärka det öst-västliga stråket TEN-T E12 med förbättrade, hållbara öst-västliga kommunikationer och ett ökat utbyte mellan länderna

PROJEKTTID: 2017 till 2019

FINANSIÄRER: INTERREG Botnia-Atlantica, Kvarkenrådet, Trafikverket, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Föreningen Blå vägen, MidtSkandia, Nordland fylkeskommune, Österbottens Förbund, Vasa stad.

FORSKARE: Johan Lundberg, Jonas Westin, Lars Westin

Botnia-Atlantica 2014-2020

Botnia-Atlantica 2014-2020 är ett EU-program som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge. Programmet är en del av europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, där man tillsammans jobbar över landsgränser för att utveckla berörda regioner.
Botnia-Atlanticaprogrammet stöder projekt med ca 36 miljoner euro ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projekten jobbar med frågor inom innovation, näringsliv, miljö och transport och kan handla om till exempel utveckling av nya exportprodukter eller förbättring av havsmiljöns tillstånd.

Publikationer

CERUM rapport, 59
Westin, Jonas; Westin, Lars; Strandberg, Filip; et al.
FoU-rapport / Nord universitet, 44
Solvoll, Gisle; Sandberg Hanssen, Thor-Erik; Helo, Petri; et al.
CERUM rapport, 61
Helo, Petri; Sandberg Hanssen, Thor-Erik; Solvoll, Gisle; et al.
University of Vaasa Reports, 12
Helo, Petri; Rouzafzoon, Javad; Solvoll, Gisle; et al.
Senast uppdaterad: 2020-01-28