"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regionalvetenskap

Regionalvetenskap behandlar urbana, provinsiella och regionala frågeställningar. Forskningsområdet omfattar bland annat lokaliseringsteori, rumslig ekonomi, transportanalys, migration, landanvändning, urban och regional utveckling, ekonomisk tillväxt, konkurrens, miljö, resursanvändning, urban- och regional politik, geografiska informationssystem och rumslig ekonometri.

Reportage och porträtt

Forskning för förbättrad bärindustri – för människor och landsbygd

Charlotta Hedberg forskar inom migration. Vid Årshögtiden installeras hon som professor vid Umeå universitet.

Affilierad får nära 1 miljon i forskningsbidrag från Forte

Annika Nordström får 970 000 kr till ett planeringsprojekt om kompetensförsörjning för socialtjänst i glesbygd

Nyheter

Ett flygplan som står på landningsplattan på Umeå flygplats. En flygplatsanställd håller på att ansluta trappan för att passagerare ska kunna gå ur planet.
NORRFLYG – Ny forskning om regionalt fossilfritt flyg i norr

Forskare från CERUM och VTI utreder förutsättningar för regional trafik med eldrivna flygplan i norra Sverige.

Rikard Eriksson
Små lokala effekter av stora investeringar i mindre kommuner

Nya resultat i projektet ”Det nya framtidslandet?”.

Sociala kontakter kan bidra till karriärutveckling för lågavlönade

De som har sociala kontakter med högutbildade kollegor har större chans att gå vidare mot ett välbetalt jobb.

Forskningsprojekt

Norrflyg

Energieffektivt fossilfritt flyg i regional kollektivtrafik för en grön omställning (NORRFLYG)

Tid 1 april 2024 till 31 mars 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
SEAS

Samhällsekonomiska analyser för sjötransporter

Tid 1 januari 2024 till 28 februari 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
E12 Atlantica BA3NET
Forskningsområde: Nationalekonomi, Regionalvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 oktober 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gränsöverskridande infrastruktur och nordisk transportpolitik
Forskningsområde: Nationalekonomi, Regionalvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 30 november 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationell policy möter lokala implementationsstrukturer
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

FoU-nätverket Bär
Centrum för Regionalvetenskap vid Umeå Universitet bjuder in till samverkan inom ett ämnesövergripande forskarnätverk med syftet att analysera...
Forskningsområde: Regionalvetenskap