Hoppa direkt till innehållet
printicon

ECDC: Support för utvecklingen av lösningar för bedömning av risken för infektionsutbrott

Forskningsprojekt Europa står inför utmaningar av ökat resande, klimatförändringar och social utsatthet vilket kraftigt påverkar risken för nya framväxande infektionssjukdomar. Utveckling av nya analytiska metoder och möjligheten att analysera stora rörliga datamängder har potential att kraftigt förbättra hanteringen av infektionsutbrott.

Det här projektet syftar till att stödja Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC) i arbetet att utveckla och utvärdera nya metoder och algoritmer som kan användas för att förhindra framväxten av nya sjukdomar och smittspridning.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod

2017-01-01 2021-12-31

Finansiering

ECDC, tender/upphandling

Forskningsämne

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap