"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Elektrifiering av högtemperatur- och flexibla teknologier för omvandling av cement-, kalk- och pappersindustrin (ELECTRA)

Forskningsprojekt ELECTRA visar att elektrisk uppvärmning kan ersätta fossila bränslen inom cement-, kalk- och pappersindustrin. ELECTRA utvecklar en utsläppsfri produktionsprocess för cement och kalk som värms elektriskt i MW-skala Genom att använda lågemissionsel för att bryta ner kalciumkarbonat och genom att fånga den koldioxid som produceras i produktionsprocessen är det möjligt att driva en cementfabrik med nästan noll koldioxidutsläpp och till och med producera negativa utsläpp.

ELECTRA-projektet visar att elektrisk uppvärmning kan ersätta fossila bränslen inom cement-, kalk- och pappersindustrin. Genom att använda lågemissionsel kan en cementfabrik drivas med nästan noll koldioxidutsläpp. Plattformsbaserade lösningar kan påskynda elektrifiering med upp till 5 år. Cement är den största koldioxidutsläpparen bland alla industriella sektorer, och de fullt utvecklade elektrifierade lösningarna kommer att erbjuda det billigaste alternativet för avkarbonisering.

Projektansvarig

Matias Eriksson
Adjungerad universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2027-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik

Externa finansiärer

EU Horizon 2020 (H2020)

Projektbeskrivning

En framgångsrik implementering av ELECTRA kommer att minska bränslerelaterade CO2-utsläpp från de industrier som berörs med 30-50% av de totala processutsläppen, beroende på bransch och driftläge.

Skalbarhet och replikerbarhet visas genom plattformsbaserade lösningar som erbjuder modularitet, och det finns möjlighet att köra i olika hybridlägen under en övergångsperiod, vilket minskar den initiala kapitalkostnaden. De möjliggör både nya elektriska installationer och modernisering av befintliga. Plattformsbaserade modulära automatiseringsmetoder kan potentiellt påskynda elektrifiering med upp till 5 år. Olika applikationer kräver också olika egenskaper för kalk, och därför utvecklas varianter av elektriskt uppvärmda processer för att stödja och komplettera MW-skala demonstrationer.

Att ersätta förbränningsprocesser med elbaserade lösningar och betydligt öka produktionen av utsläppsfri el är ett effektivt sätt att mildra klimatförändringarna. Som en av ingredienserna i betong är cement världens mest använda byggmaterial och globalt sett den största koldioxidutsläpparen bland alla industriella sektorer. De fullt utvecklade elektrifierade lösningarna för kalcinering och klinkering kommer att erbjuda det billigaste alternativet för avkarbonisering för dessa industrier.

Externa finansiärer

Deltagare

Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy, Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Lhoist Recherche et Developpement Sa, Stora Enso Ab, Humboldt Wedag Gmbh, University of South-Eastern Norway, Sintef As, Chalmers Technical University AB, Umeå University, Andritz Oy, Kanthal AB, ABB Oy, ABB Schweiz Ag, Sumitomo SHI FW Energia Oy, Advanced Minerals and Recycling Industrial Solutions IKE, Innovation Engineering Srl, Ciaotech Slr, och Suite5 Data Intelligence Solutions Limited

Senast uppdaterad: 2024-03-27