"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Matias Eriksson

Föreståndare för Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk

Verksam vid

Anknytning
Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik
Plats
KBC-huset, KB.G6, 6.07.16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Centrets syfte är:

  • Att ta fram ny kunskap relaterat till produktion av cementklinker, bränd kalk och dolomit med fokus på produktionskapacitet, energieffektivitet, produktkvalitet, utsläpp och hållbarhet.
  • Att stöda industrin med tillämpning av kunskap för att förebygga driftstörningar, säkra produktkvalitet, minska energiförbrukning och utsläpp, befrämja cirkulär ekonomi, samt med experimentella fullskaleförsök, processutveckling och innovation.
  • Att utveckla en forskningsmiljö som attraherar starka forskare.
  • Att utgöra en plattform där forskningsprojekt och industri i samverkan bidrar till en hållbar utveckling av mineralindustrin.

Centrets forskningsplan omfattar sex arbetspaket:

  1. Bränslen och bränsleaskor.
  2. Råmaterial för cement och kalkindustrin.
  3. Klinkermineralbildning och klinkerreaktivitet.
  4. Ugnsinfodring och eldfasta material.
  5. Ugnselement i roterugnar.
  6. Elektrifierad kalcinering.

Centrets parter är Umeå universitet, Cementa AB, SMA Mineral AB, Nordkalk AB och Föreningen Mineralteknisk Forskning.

Minerals, MDPI 2024, Vol. 14, (3)
Eriksson, Matias; Sandström, Karin; Carlborg, Markus; et al.
Minerals, MDPI 2024, Vol. 14, (6)
Sandström, Karin; Carlborg, Markus; Eriksson, Matias; et al.
TCCS-12, The 12th Trondheim Conference on Carbon Capture, Transport and Storage, Trondheim, Norway, June 20-21, 2023
Aguirre Castillo, José; Broström, Markus; Eriksson, Matias
Advances in Cement Research, ICE publishing 2023, Vol. 35, (12) : 577-587
Aguirre Castillo, José; Broström, Markus; Eriksson, Matias
TCCS-12, The 12th Trondheim Conference on Carbon Capture, Transport and Storage, Trondheim, Norway, June 20-21, 2023
Cwik, Katarzyna; Ma, Charlie; Eriksson, Matias; et al.
Nordic Flame Days, Trondheim, Norway, November 29-30, 2023
Holmgren, Per; Chishty, Muhammad Aqib; Eriksson, Matias; et al.
Journal of the European Ceramic Society, Elsevier 2023, Vol. 43, (8) : 3770-3777
Kumar Wagri, Naresh; Carlborg, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Fuel, Elsevier 2023, Vol. 342
Kumar Wagri, Naresh; Carlborg, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Nordic Flame Days 2023, Trondheim, Norway, November 29 -30, 2023
Sandström, Karin; Broström, Markus; Eriksson, Matias
Nordic Flame Days 2023, Trondheim, Norway, November 28 - 30, 2023
Sandström, Karin; Broström, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Proceedings of the 28th International Conference on the Impact of Fuel Quality on Power Production and the Environment
Aguirre Castillo, José; Eriksson, Matias
Minerals, MDPI 2022, Vol. 12, (10)
Cwik, Katarzyna; Broström, Markus; Backlund, Krister; et al.
Proceedings of the 28th International Conference on the Impact of Fuel Quality on Power Production and the Environment
Kumar Wagri, Naresh; Carlborg, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Proceedings of the 28th International Conference on the Impact of Fuel Quality on Power Production and the Environment
Sandström, Karin; Eriksson, Matias; Broström, Markus
Fuel, Elsevier 2022, Vol. 326
Sandström, Karin; Eriksson, Matias; Broström, Markus
Fuel, Elsevier 2021, Vol. 300
Sandström, Karin; Broström, Markus; Eriksson, Matias
Advances in Cement Research, ICE Publishing 2021, Vol. 33, (6) : 249-256
Viggh, Erik; Eriksson, Matias; Wilhelmsson, Bodil; et al.
Energy & Fuels, American Chemical Society (ACS) 2019, Vol. 33, (11) : 11731-11740
Eriksson, Matias; Carlborg, Markus; Broström, Markus
Nordic Flame Days 28-29 August 2019, Turku, Finland
Sandström, Karin; Broström, Markus; Eriksson, Matias
International Journal of Mineral Processing, Vol. 147 : 31-42
Eriksson, Matias
Umeå: Umeå universitet 2015
Eriksson, Matias
Journal of engineering technology, American Society for Engineering Education 2015, Vol. 32, (1) : 30-43
Eriksson, Matias; Hökfors, Bodil; Backman, Rainer
Advances in Cement Research, Thomas Telford: ICE Publishing 2015, Vol. 27, (1) : 42-49
Hökfors, Bodil; Viggh, Erik; Eriksson, Matias
Energy Science & Engineering, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 2, (4) : 204-215
Eriksson, Matias; Hökfors, Bodil; Backman, Rainer
Advances in Cement Research, ICE Publishing 2014, Vol. 26, (6) : 311-318
Hökfors, Bodil; Eriksson, Matias; Viggh, Erik
Journal of engineering technology, American Society for Engineering Education 2012, Vol. 29, (1) : 8-18
Hökfors, Bodil; Eriksson, Matias; Backman, Rainer
PROCEEDINGS OF ECOS 2012, Firenze: Firenze University Press 2012 : 226-1-226-13
Romão, Inês; Eriksson, Matias; Nduagu, Experience; et al.
Kumar Wagri, Naresh; Carlborg, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Sandström, Karin; Carlborg, Markus; Eriksson, Matias; et al.
Sandström, Karin; Carlborg, Markus; van Dijk, Leane; et al.