"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elevers parvisa lösning av problem från Kängurutävlingen

Forskningsprojekt Projektet följer elevpar som arbetar med problem från Kängurutävlingen. Projektets syfte är dels att undersöka om eleverna kan lösa problemen, dels att förstå karaktären hos de idéer och aktiviteter som eleverna ser som användbara vid problemlösning.

Problemen är tagna därifrån för att undvika att elever med olika fallenhet och framgång i skolmatematik ska få fördel/nackdel när det gäller möjligheter i lösandet av problemen. Detta erbjuder möjligheter att undersöka de olika förmågor och strategier eleverna använder i lösningsarbetet. Projektets syfte är inte endast att undersöka om eleverna kan lösa problemen, utan även att förstå karaktären hos de idéer och aktiviteter som eleverna ser som användbara vid problemlösning. Insikter inom detta område kan belysa vilken typ av undervisning elever vill ha som förberedelse för problemlösning.

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-01-21 2010-06-16

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet, som påbörjades i årskurs sex, följer elevpar (nu i årskurs sju) som arbetar med problem från Kängurutävlingen. Problemen är tagna därifrån för att undvika att elever med olika fallenhet och framgång i skolmatematik ska få fördel eller nackdel när det gäller möjligheter i lösandet av problemen. Detta erbjuder möjligheter att undersöka de olika förmågor och strategier eleverna använder i lösningsarbetet. Projektets syfte är inte endast att undersöka om eleverna kan lösa problemen, utan även att förstå karaktären hos de idéer och aktiviteter som eleverna ser som användbara vid problemlösning. Insikter inom detta område kan belysa vilken typ av undervisning elever vill ha som förberedelse för problemlösning.
Senast uppdaterad: 2018-06-20