"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Emotioners roll under kognitiv och fysisk prestation i samband med tävling bland elitidrottsutövare

Forskningsprojekt Vilken roll har känslor för kognitiv och fysisk prestation hos elitidrottare?

Idrottsexpertis kräver att idrottsutövaren på ett framgångsrikt sätt kan utföra kognitiva och fysiska uppgifter, samtidigt som de skall hantera känslor som också de i sig kan påverka resultat. Under en tävling måste idrottsutövaren utvärdera situationer, fatta beslut och vara strategisk. När den fysiska tröttheten ökar blir det dock ofta svårare att hantera kognitiva belastningar samt vidmakthålla hög prestation. Begränsat med forskning har dock undersökt hur idrottsutövarens kognitiva prestation påverkas under tävling. Vidare har det empiriskt inte undersökts hur idrottarnas känslor under tävling kan relateras till kognitiv och fysisk prestation. Syftet med detta projekt är att undersöka interaktioner mellan kognition, känslor och fysiologiska responser under det att fysiska och kognitiva uppgifter genomförs under tävling.

Projektansvarig

Paul Davis
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2020-12-31

Finansiering

Centrum för idrottsforskning

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Idrottsforskning, Psykologi
Senast uppdaterad: 2019-10-17