"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

En experimentell laborativ studie av interaktion mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden

Doktorandprojekt Många studier fokuserar enbart på hur energieffektiviserande åtgärder (EEMs) påverkar byggande utan att inkludera en strukturerad förståelse för hur dessa åtgärder kommer att påverka de boendes beteende.

Konsekvensen blir att modelleringen och analysen av interaktionen mellan EEMs och boendes beteende bristfälligt återspeglar den boendecentrerade energieffektiviteten.

Projektansvarig

Weizhuo Lu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 57

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-08-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik

Externa finansiärer

Energimyndigheten

Projektbeskrivning

De främsta målen med forskningsprojektet är att:

  • Undersöka olika beteenden från de boende i Intelligent Human-Buildings Interactions lab under olika energieffektiva åtgärder.
  • Utvärdera effekterna av alternativa beteenden på energiförbrukningen för att bättre förstå de boendes roll i energibesparing.
  • Framkalla energisparande beteenden i en fördjupande, informativ och engagerande miljö för att uppnå långsiktiga beteendeförändringar.

IHBI-labbet genomför en serie experiment för att undersöka interaktionerna. Dessa experiment innefattar användning av en fördjupande byggd miljö, en intelligent inomhusmiljö, modellering driven av Big data och maskininlärning för att skapa en hybrid virtuell-fysisk experimentell miljö.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-06-01