"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

En intervention för att stödja och utveckla undersökande naturvetenskapsundervisning på mellan- och lågstadiet

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Projektet syftar till att utveckla undervisningen i NO på mellanstadiet och lågstadiet.

Projektansvarig

Helena Näs
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 58

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-05-31 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Lärarhögskolan, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Målet är att förbättra undervisningskvaliteten så att eleverna genom konkretisering i form av laborationer och utomhusundervisning ska få ett större intresse för, och därmed också mer kunskap om, naturvetenskapliga fenomen både i och utanför klassrummet.

Medverkande skolhuvudmän: Umeå kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-12