"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

En longitudinell studie av utveckling av och förändringar i miljöintolerans

Forskningsprojekt Känslighet för faktorer i den fysiska/kemiska miljön kan få allvarliga konsekvenser och vissa individer visar känslighet för ett flertal olika miljöfaktorer även vid exponeringsnivåer som vanligen inte påverkar de flesta människor.

Resultaten från denna studie kommer ge unika insikter i hur miljöintolerans utvecklas och förändras över tid, och ge värdefull information om hur intolerans kan behandlas eller förebyggas innan den negativt påverkar individens livskvalitet och hälsa.

Projektansvarig

Gregory Neely
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 52

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2019-12-31

Finansiering

Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Projektbeskrivning

Känslighet för faktorer i den fysiska/kemiska miljön kan få allvarliga konsekvenser, och vissa individer visar känslighet för ett flertal olika miljöfaktorer även vid exponeringsnivåer som vanligen inte påverkar de flesta människor. I en nyligen genomförd studie i Sverige fann vi att mer än en femtedel av normalbefolkningen rapporterar miljöintolerans till miljöfaktorer så som luktande kemiska ämnen, elektromagnetiska fält, buller och vistelse i vissa byggnader. Symtomen vid dessa miljökänsligheter inkluderar huvudvärk, illamående, hudirritation, ögonirritation, trötthet, irritation i nässlemhinna samt problem med uppmärksamhet och minne. Det är inte ovanligt att individer med en viss typ av sensorisk intolerans utvecklar även andra typer av intolerans. Forskning från vår grupp visar att den vanligaste kombinationen av miljöintolerans är känsligheten för buller och för kemiska luktande ämnen.

Kunskapen är begränsad vad gäller förvärvande och utveckling av miljöintolerans eftersom de flesta studierna på området utgörs av data från enkätundersökningar och laborationer där studierna inte har varit designade för att upptäcka förändringar över längre tidsperioder. Några frågor som dessa typer av forskningsdesign har svårt att svara på är: När börjar individer koppla deras symptom till en exponering för någonting i deras miljö? Vilken roll spelar starka exponeringar för den långsiktiga utvecklingen av en miljöintolerans? Finns det en större sannolikhet att personer med en viss typ av känslighet också utvecklar en annan typ av känslighet?

Detta projekt är avsett att specifikt adressera dessa aspekter genom att följa individer som antingen vid början av projektet inte rapporterar någon miljöintolerans eller rapporterar intolerans för antingen kemiska luktande ämnen eller buller (men inte båda). Under en period kommer dessa individer att använda ett webb- och appbaserat rapporteringssystem för att rapporterar symtom av och exponering för miljöfaktorer kontinuerligt under denna period. Vi förväntar oss att resultaten från denna studie kommer ge unika insikter i hur miljöintolerans utvecklas och förändras över tid, och ge värdefull information om hur intolerans kan behandlas eller förebyggas innan den negativt påverkar individens livskvalitet och hälsa.

Senast uppdaterad: 2023-12-13