"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Energieffektivt byggande i kallt klimat

Forskningsprojekt Kunskaperna om att bygga energieffektivt och vilka eventuella problem och risker detta medför i kalla klimat behöver förbättras.

Mot bakgrund av detta har projektet Energieffektivt byggande i kallt klimat startat som en samverkan mellan Umeå universitet, Umeå kommun och marknadsaktörer i Umeåregionen.

Projektansvarig

Ronny Östin
Gästlärare
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 37

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-01-01 2014-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Byggteknik, Energiteknik

Projektbeskrivning

Inom ramarna för projektet har lågenergibyggnader i form av fyra enfamiljshus samt två flerbostadshus uppförts. I dessa byggnader har temperaturer och fukthalt i olika byggnadsdelar, ventilations- och vattenflöden samt elbehov kontinuerligt mätts med start under hösten 2010 i de först färdigställda husen till idag. Syftet med projektet är att ta fram ett gediget mät- och utvärderingsunderlag med fokus på energieffektivt byggande i regionen. Intentionen är att med detta främja en kvalitetssäkring av byggprocessen vid uppförandet energieffektiva hus samt fungera som riktningsgivare och inspiration för framtida satsningar på energieffektivt byggande.

Senast uppdaterad: 2023-01-12