"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ett ekonomiskt perspektiv på Multimodal smärtrehabilitering i Primärvården

Forskningsprojekt Att studera Multimodal smärtrehabilitering (MMR) för personer med långvarig smärta i primärvården ur ett ekonomiskt perspektiv.

Behandling i primärvården för patienter med långvarig smärta sker i dag ofta med en behandlingsform i taget så kallad unimodal behandling. Samordnade åtgärder av flera professioner i team så kallad Multimodal rehabilitering (MMR) är en rekommenderad evidensbaserad rehabiliteringsmetod för långvarig smärta som sedan många år bedrivs inom specialistvården för patienter med komplexa smärttillstånd.

Projektansvarig

Gunilla Stenberg
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 95
Britt-Marie Stålnacke
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-785 69 99

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-04-03

Finansiering

  • Familjen Kamprads stiftelse
  • ALF-medel, region Västerbotten

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Detta projekt vill svara på om vårdkonsumtionen för patienter med långvarig smärta minskar efter Multimodalsmärtrehabilitering (MMR) när man behandlar patienten i primärvården, vilka patienter som har mest/minst nytta av MMR i primärvård i form av minskad sjukskrivning samt om patienterna får vård på rätt vårdnivå.

Senast uppdaterad: 2023-08-17