"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Gunilla Stenberg

Docent i Fysioterapi, klinisk koppling i primärvården, undervisar på Fysioterapeutprogrammet

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Fysioterapi
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är docent och klinisk lektor på Fysioterapiprogrammet vid institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering. Det innebär att jag delar min arbetstid mellan undervisning, forskning och klinisk tjänstgöring på Robertsfors hälsocentral. På institutionen har jag ett uppdrag som Lika villkorsföreträdare.

Jag sitter med i en nationell arbetsgrupp inom långvarig smärta som ingår i SKR:s arbete kring kunskapsstyrning där vi tagit fram ett vårdförlopp. Jag är i det arbetet även engagerad på regional och lokal nivå i Västerbottensregionen och ingår även i ett nationellt forskarnätverk kring långvarig smärta och nationellt smärtregister.

Mitt forskarämnesområde är rehabilitering och framför allt smärtrehabilitering. Jag är även involverad i forskning kring funktionshinder. Jag arbetar med flera olika forskningsmetoder inom både kvalitativ och kvantitativ metod. Inom kvalitativ metod har jag erfarenhet av flera olika metoder som Kvalitativ innehållsanalys, Grundad teori och Narrativ analys. Inom kvantitativ metod har jag specialiserat mig på multivariat statistik. Flertalet projekt som jag drivit eller studier som jag varit delaktig i har haft ett genusperspektiv.

I flera år har jag varit en del i en forskargrupp som utvärderar multimodal smärtrehabilitering både inom specialistvård och primärvård. Vi studerar effekter av rehabiliteringen och har även hälsoekonomiska perspektiv på delar av forskningen.

Jag undervisar både på grundutbildningen och på avancerad nivå i kurser som anknyter till mina forskningsområden om smärta, smärtbehandling och genus. Jag är också involverad i undervisning om vetenskaplig metod. Jag är engagerad i den kliniska praktiken i primärvården som studenterna gör i termin sex vilket anknyter bra till min kliniska tjänstgöring. Att arbeta för ett bättre samarbete mellan klinik och universitetet är något jag brinner för.

2022 - docent

2014 – klinisk lektor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

2012–2014 post doc – anställning i ett samarbetsprojekt under mellan Linköpings universitet och Umeå universitet.

2012 disputerade efter att ha varit en del av den nationella genusforskarskolan vid Umeå universitet under fyra år.

International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2023, Vol. 20, (6)
Falkhamn, Lukasz Mateusz; Stenberg, Gunilla; Enthoven, Paul; et al.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2023, Vol. 30, (8) : 1368-1382
Lindström, Maria; Bäckström, Ann-Charlotte; Henje, Catharina; et al.
Spinal Cord, Springer Nature 2023, Vol. 61, (10) : 541-547
Lindén, Josefine; Stenberg, Gunilla; Divanoglou, Anestis
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Taylor & Francis 2022, Vol. 29, (8) : 645-659
Spinord, Linda; Kassberg, Ann-Charlotte; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Foundation for Rehabilitation Information 2022, Vol. 54
Spinord, Linda; Stenberg, Gunilla; Kassberg, Ann-Charlotte; et al.
Physiotherapy Theory and Practice, Taylor & Francis 2022, Vol. 38, (13) : 2316-2329
Stenberg, Gunilla; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Strömbäck, Maria; et al.
Scandinavian Journal of Pain, De Gruyter Open 2021, Vol. 1 : 48-58
Eklund, Katarina; Stålnacke, Britt-Marie; Stenberg, Gunilla; et al.
Accident Analysis and Prevention, Elsevier 2021, Vol. 159
Henje, Catharina; Stenberg, Gunilla; Lundälv, Jörgen; et al.
European Journal of Physiotherapy, Taylor & Francis 2021, Vol. 23, (2) : 102-109
Wahlberg, Martina; Zingmark, Magnus; Stenberg, Gunilla; et al.
Scandinavian Journal of Pain, Walter de Gruyter 2020, Vol. 20, (2) : 319-327
Lövsund, Anneli; Stålnacke, Britt-Marie; Stenberg, Gunilla
European Journal of Physiotherapy, Taylor & Francis 2020, Vol. 22, (4) : 197-205
Semedo, Bruno; Stålnacke, Britt-Marie; Stenberg, Gunilla
Canadian journal of pain, Taylor & Francis 2020, Vol. 4, (1) : 237-246
Spinord, Linda; Kassberg, Ann-Charlotte; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
Scandinavian Journal of Pain, Walter de Gruyter 2020, Vol. 20, (3) : 511-524
Stenberg, Gunilla; Enthoven, Paul; Molander, Peter; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 50, (1) : 73-79
Pietilä Holmner, Elisabeth; Stålnacke, Britt-Marie; Enthoven, Paul; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, FOUNDATION REHABILITATION INFORMATION 2018, Vol. 50, (7) : 619-628
Spinord, Linda; Kassberg, Ann-Charlotte; Stenberg, Gunilla; et al.
Journal of Rehabilitation Medicine, FOUNDATION REHABILITATION INFORMATION 2017, Vol. 49, (2) : 161-169
Enthoven, Paul; Molander, Peter; Oberg, Birgitta; et al.
Disability and Rehabilitation, Vol. 39, (21) : 2173-2181
Stenberg, Gunilla; Stålnacke, Britt-Marie; Enthoven, Paul
Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, Vol. 11, (5) : 385-394
Stenberg, Gunilla; Henje, Catharina; Levi, Richard; et al.
Disability and Rehabilitation, Vol. 38, (21) : 2085-2094
Stenberg, Gunilla; Holmner, Elisabeth Pietilä; Stålnacke, Britt-Marie; et al.
Journal of Epidemiology and Community Health, BMJ Publishing Group Ltd 2014, Vol. 68, (2) : 185-190
Hammarström, Anne; Johansson, Klara; Annandale, Ellen; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 28, (1) : 146-154
Stenberg, Gunilla; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Ahlgren, Christina
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 46, (7) : 668-675
Stenberg, Gunilla; Lundquist, Anders; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Umeå University medical dissertations, 1482
Stenberg, Gunilla
Journal of Rehabilitation Medicine, Vol. 44, (2) : 163-171
Stenberg, Gunilla; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Ahlgren, Christina
Advances in Physiotherapy, Informa Healthcare 2010, Vol. 12, (1) : 35-41
Stenberg, Gunilla; Ahlgren, Christina