"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ett globalt kväveanrikningsexperiment (AGNEE)

Forskningsprojekt - Kvävedepositionens roll för näringsbegränsning av växtplankton och djurplankton i lågproduktiva sjöar

Variation i atmosfärisk kvävedeposition på grund av mänsklig aktivitet har djupgående effekter på sjöars kemi och biologi. Vår tidigare forskning har visat att det finns dramatiska skillnader i produktivitet, näringsbiogeokemi, och födovävsstruktur bland näringsfattiga sjöar i den norra biosfären. Det här forskningsprojektet utvärderar på global skala två kritiska kunskapsluckor.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2014-01-01

Finansiering

Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Projektbeskrivning

Variation i atmosfärisk kvävedeposition på grund av mänsklig aktivitet har djupgående effekter på sjöars kemi och biologi. Vår tidigare forskning har visat att det finns dramatiska skillnader i produktivitet, näringsbiogeokemi, och födovävsstruktur bland näringsfattiga sjöar i den norra biosfären. Det här forskningsprojektet utvärderar på global skala två kritiska kunskapsluckor: (1) Hur kvävedepositionsmängder kontrollerar löst oorganiskt kväve (DIN): totalfosfor (TP) stökiometri, näringsbegränsning av växt- och djurplankton, och följden av dessa biogeokemiska förändringar på näringskvalitet i pelagiska födovävar i sjöar; och (2) Hur avrinningsområdets struktur och funktion påverkar och förmildrar oönskade förändringar i sjöars näringsstökiometri. Forskningen bedrivs i lågproduktiva sjöar i Sverige och Kanada/USA längs liknande klimat- och kvävedepositionsgradienter (<1 till 8-10 kg N / ha / år). Vi använder kvävedeposition data, satellit bilder/bildanalys och GIS-data för att bestämma hur avrinningsområdets struktur påverkar och reglerar DIN: TP-förhållanden i sjöar. Vi strävar efter att fastställa hur DIN: TP förhållanden påverkar biomassa, sammansättning och elementär stökiometri av växt- och djurplankton, och vi utför anrikningsförsök med kväve och fosfor för att bestämma näringsbegränsande faktorer för växtplankton och konsumentdriven näringsregenerering.

Senast uppdaterad: 2024-03-07