"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Jan Karlsson

Ett integrerat ramverk för att förstå och prediktera betydelsen av inlandsvatten i kolcykeln

Forskningsprojekt Projektet undersöker klimatpåverkan på kolflöden i hela nätverk av bäckar, älvar och sjöar. Utifrån fältstudier och modellering testas hypotesen att växthusgasutsläpp, kolinlagring i sediment och kolexport nedströms varierar beroende på klimatförhållandena och strukturen på vattennätverket.

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Projektansvarig

Jan Karlsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 02

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Geovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Syftet är att studera klimatpåverkan på kolflöden i hela nätverk av inlandsvatten - bäckar, älvar och sjöar. Vi fokuserar på nordlig höga breddgrader, en region av avgörande betydelse i ett föränderligt klimat på grund av dess höga täthet av inlandsvatten och pågående och predikterade starka klimatförändringar.

Specifika mål och metoder inkluderar att:

(A) Samla in empiriska data från olika typer av nätverk av inlandsvatten över gradienter i temperatur och nederbörd för att testa hypotesen att omfattningen som inlandsvatten emitterar (koldioxid, metan), lagrar och exporterar kol nedströms beror på de olika klimatförhållandena och strukturen på nätverket.

(B) Utveckla en modell för att projicera framtida kolflöden från olika typer av nätverk som respons på förändringar i temperatur och nederbörd.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-03-07